שרשרת קלה

רמות שרשראות קלות של נוירופילמנטים במטופלות בהריון עם טרשת נפוצה

חוקרים טוענים כי רמות sNfL משקפות את מידת הפעילות של טרשת נפוצה במהלך הריון

בדיקות בהריון. אילוסטרציה

שרשרת קלה של נוירופילמנט (Neurofilament light chain) הינה סוג של חלבון, השייך לשלד התוך תאי בנוירונים. לאחרונה, הרמות של חלבון זה מזוהות יותר ויותר כמדד לנזק נוירו-אקסונלי. מטרת החוקרים הייתה לבדוק את רמות השרשרת הקלה של הנוירופילמנט (serum neurofilament light chain = sNfL) במטופלות עם טרשת נפוצה ונבדקות בריאות, במהלך ההריון ובתקופה שלאחר הלידה.

החוקרים ביצעו עוקבת אורך פרוספקטיבית חד-מוקדית. ריכוז ה-sNfL הוערך באמצעות מערך חד-מולקולרי רגיש ביותר, במהלך ההריון ובתקופה שלאחר הלידה, ב-39 נשים הרות עם טרשת נפוצה התקפית. 21 נבדקות בריאות בהריון שימשו כקבוצת הבקרה. 8 מטופלות עם טרשת נפוצה התקפית סבלו מהחמרה במהלך ההריון, במהלך הטרימסטר הראשון או השני.

החוקרים לא מצאו הבדלים בהריון עצמו ובתאריך הלידה, בין הקבוצה עם הטרשת לבין קבוצת הבקרה. בקבוצה עם הטרשת הנפוצה הודגמו רמות גבוהות יותר של sNfL בטרימסטר הראשון, בהשוואה לקבוצת הבקרה, ללא תלות בנוכחות (p=0.002) או היעדר (p=0.02) התלקחויות במהלך ההריון. עם זאת, בטרימסטר השלישי רק הקבוצה עם הטרשת הראתה רמות sNfL גבוהות יותר, בהשוואה לקבוצת הבקרה (p=0.001). הבדלים אלו היו תקפים גם לתקופה שלאחר הלידה, בה הקבוצה עם המחלה הראתה רמות sNfL גבוהות יותר, בהשוואה לאלו שלא חוו התלקחויות במהלך ההריון (p=0.02).

החוקרים סבורים כי הממצאים תומכים בטענה שרמות sNfL משקפות את רמת הפעילות של טרשת נפוצה במהלך הריון. בנוסף, היעדר התלקחויות במהלך ההריון יכול להשפיע באופן חיובי על הנוירו-דגנרציה גם בתקופה שלאחר הלידה.

מקור: 

Cuello, J. P. et al. (2019). European Journal of Neurology. https://doi.org/10.1111/ene.13965

נושאים קשורים:  שרשרת קלה,  טרשת נפוצה,  נוירופילמנט,  היריון,  תקופה שלאחר הלידה,  מחקרים
תגובות