טיפול אנטי-רטרו-ויראלי

התועלת בטיפול אנטי רטרו-ויראלי מיידי לעומת טיפול אנטי רטרו-ויראלי דחוי

מחקר מצא כי ישנה חשיבות להתחלת הטיפול האנטי רטרו-ויראלי באופן מיידי. נמצא כי התחלה מיידית יכולה לגרום להתאוששות טובה יותר של תאי ה-CD4+, במיוחד במטופלים אשר נדבקו בנגיף 6 חודשים או פחות, מזמן התחלת הטיפול המיידי

10.07.2019, 18:24

מטרת המחקר הייתה להעריך את ההשפעה של מתן טיפול אנטי רטרו-ויראלי מיידי לעומת טיפול אנטי רטרו-ויראלי דחוי, על ההתאוששות של ספירת תאי ה-CD4+. זאת במטופלים עם HIV, בתקופת  ההידבקות המוקדמת בנגיף.

באמצעות בדיקת סרולוגיה שבודקת מרקרים להידבקות מוקדמת, ביחד עם תאריכי ההדבקה שדווחו על ידי המטופלים עצמם וזמן אבחנת ה-HIV, מטופלים שמעולם לא נטלו טיפול אנטי רטרו-ויראלי, עברו חלוקה רנדומלית לשתי קבוצות. הקבוצה הראשונה קיבלה טיפול אנטי רטרו-ויראלי מיידי והקבוצה השנייה קיבלה טיפול אנטי רטרו-ויראלי דחוי, לפי התזמון האסטרטגי של המחקר. בנוסף סווגו המטופלים לתתי-קבוצות לפי משך ההידבקות ב-HIV, כפי שתועד בשלב הבסיס ההתחלתי. נחקרה התאוששות ספירת תאי ה-CD4+ במהלך תקופת המעקב, בהתאם למשך ההידבקות ב-HIV.

3 תתי קבוצות הוגדרו: הראשונה, מטופלים שנמצא כי נדבקו בנגיף 6 חודשים או פחות לפני תחילת המחקר (373 משתתפים); השנייה, מטופלים שנמצא כי נדבקו בנגיף בין 6 ל-24 חודשים לפי תחילת המחקר (2,634 משתתפים); והשלישית, מטופלים שנמצא כי נדבקו בנגיף 24 חודשים או יותר לפני תחילת המחקר (1,605 משתתפים). מעקב אחר רמות תאי ה-CD4+, ה-CD8+ ויחס תאי CD4+ לתאי CD8+י(CD4+:CD8+) בוצע עבור קבוצות הטיפול האנטי רטרו-ויראלי המיידי והדחוי. הרמות שנמדדו הושוו לפי תתי-הקבוצות, באמצעות שימוש במודלים ליניאריים. עבור קבוצת הטיפול האנטי רטרו-ויראלי הדחוי, ירידה בספירת תאי ה-CD4+ לפחות מ-350 תאים למיקרו-ליטר או איידס לפי זמן ההידבקות בנגיף, הושוו על ידי שיטות זמן לאירוע (Time-to-Event).

תוצאות המחקר הדגימו כי ההבדלים בספירת תאי ה-CD4+ (הטיפול המיידי פחות הטיפול הדחוי) היו גדולים יותר באלו שנדבקו לאחרונה (231+ תאים למיקרו-ליטר). זאת בהשוואה לשתי תתי-הקבוצות האחרות (202 ו-171 תאים למיקרו-ליטר; P<0.001). ההבדלים שנצפו בין הטיפולים ביחס תאי CD4+ לתאי CD8+י(CD4+:CD8+) היו מגוונים בצורה משמעותית (P<0.001), לפי זמני ההידבקות השונים. בקבוצת הטיפול האנטי רטרו-ויראלי הדחוי, הירידה של תאי ה-CD4+ לפחות מ-350 תאים למיקרו-ליטר או איידס, הייתה גדולה יותר במטופלים אשר נדבקו לאחרונה (16.1 לעומת 13.2 ו-10.5 עבור כל 100 שנות אדם, באלו שנדבקו 6-24 חודשים ואלו שנדבקו 24 חודשים או יותר, לפני תחילת המחקר; P=0.002).

מסקנת המחקר הייתה כי ההבדל בספירת תאי ה-+CD4 הגדול ביותר שנצפה היה במטופלים אשר נדבקו ב-HIV לאחרונה. זאת על פי ההשוואה הרנדומלית שבוצעה בין הטיפול האנטי רטרו-ויראלי המיידי לבין הטיפול האנטי רטרו-ויראלי הדחוי. החוקרים הסיקו כי ממצאים אלו מדגישים את חשיבות ההתחלה המיידית של טיפול אנטי רטרו-ויראלי.

מקור: 

Sharma S. et al. (2019) AIDS. 33, 1335

נושאים קשורים:  טיפול אנטי-רטרו-ויראלי,  תאי CD4+,  תאי דם לבנים,  הידבקות בנגיף,  מחקרים
תגובות