מחקרים

הימצאות דלקת מפרקים שגרונית בקרב מבוגרים בארה"ב גבוהה הרבה יותר משהוערך עד כה

החוקרים התבססו על דיווחים עצמיים בנוגע לתסמיני פרקים, בנוסף לאבחוני ארטריטיס על ידי רופא ומצאו ששיעור האמריקנים שחולים בדלקת מפרקים שגרונית גבוה ב-68% מההערכה הלאומית הקודמת

דלקת מפרקים (אילוסטרציה)

הערכות לאומיות בארה"ב בנוגע לשכיחות ארטריטיס נשענות על שאלת סקר בודדת בנוגע לדלקת מפרקים שגרונית שאובחנה על ידי הרופא, ללא שימוש במידע מהסקר בנוגע לתסמיני מפרקים. זאת למרות שחלק מבעלי תסמינים אלו סובלים מדלקת.

רגישות הגדרת המעקב הנוכחית היא 53% ו-69% באנשים בגילאים 45-64 ובגיל 65 ומעלה, בהתאמה. עובדה זו מתבטאת בסיווג שגוי של כמעט חצי ושליש מקבוצות אלה, בהתאמה. מטרת מחקר זה הייתה להעריך את שכיחות דלקת המפרקים השיגרונית בהתבסס על הגדרת מעקב מורחבת שמותאמת לטעויות המדידה בהגדרה הנוכחית.

החוקרים פיתחו מודל בייסיאני בעל התפלגות מולטינומלית עבור מעקב ארטריטיס בהתבסס על מחלה שאובחנה על ידי רופא, תסמיני מפרקים והמשכות התסמינים מעבר ל-3 חודשים. הנתונים נאספו מסקר הבריאות הלאומי של שנת 2015.

מתוך 33,672 משתתפים, 19.3% מהגברים ו-16.7% מהנשים בגילאים 18-64 ו-15.7% מהגברים ו-13.5% מהנשים בגיל 65 ומעלה אישרו תסמיני מפרקים ללא דלקת שאובחנה על ידי רופא. לאחר שתוקנה עבור טעות מדידה, הימצאות הדלקת הייתה 29.9% (95% מרווח הסתברות בייסיאני [95% PI]י23.4-42.3) בגברים בגילאים 18-64, 31.2% (95% PI 25.8-44.1) בנשים בגיל 18-64, 55.8% (95% 49.9-70.3 PI) בגברים בגיל 65 ומעלה ו-68.7% (95% PI 62.1-79.9) בנשים בגיל 65 ומעלה. ארטריטיס השפיע על 91.2 מיליון מבוגרים (מתוך 247.7 מיליון; 36.8%) בארה"ב בשנת 2015, כולל 61.1 מיליון אנשים בגיל 18-64 (מתוך 199 מיליון; 30.6%). ממצאי החוקרים העריכו את שכיחות הארטריטיס ב-68% יותר מהערכה הלאומית הקודמת.

מסקנת החוקרים היא ששיעור דלקת המפרקים השגרונית בארה"ב הוערך בחסר באופן משמעותי עד כה, במיוחד במבוגרים שצעירים מגיל 65.

מקור:

Jafarzadeh, S.R. et al. (2018) Arthritis & Rheumatology. 70 (2)

נושאים קשורים:  מחקרים,  ארטריטיס,  ראומטולוגיה,  ארה"ב,  דלקת מפרקים שגרונית,  בייסיאני
תגובות