דלקת מפרקים שגרונית

טיפול בדלקת מפרקים שגרונית עם מעכב JAK-1 סלקטיבי

עבודה זו מסכמת את תוצאותיהם של שני מחקרי פאזה IIa שבחנו מאפיינים שונים של פליגוטיניב, תרופה המעכבת באופן סלקטיבי את האנזים JAK-1 לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית

דלקת מפרקים שגרונית, בדיקה על ידי רופא (צילום: אילוסטרציה)

מעכבי JAK הראו יעילות בטיפול בדלקת מפרקים שגרונית (RA). מחקר זה בחן את ההשערה כי עיכוב סלקטיבי של JAK-1 משלב יעילות טובה ופרופיל בטיחות גבוה יותר מאשר מעכבי JAK לא סלקטיביים.

העבודה מסכמת את תוצאותיהם של שני מחקרים כפולי סמיות, מבוקרי טיפול אינבו מסוג פאזה IIa שנערכו במשך ארבעה שבועות. במחקרים השתתפו 127 חולי RA עם תגובה לא מספקת למטוטרקסט (MTX) שקיבלו פליגוטיניב (GLPG0634, GS-6034) פומי (מינון של 100 מ"ג פעמיים ביום או 30, 75, 150, 200 או 300 מ"ג פעם ביום) או טיפול אינבו בנוסף לטיפול המקובל עם MTX. המחקרים העריכו את הבטיחות, היעילות, הפרמקוקינטיקה (PK) והפרמקודינמיקה (PD) של פליגוטיניב. תוצא היעילות העיקרי היה מספר ואחוז החולים בכל קבוצת טיפול שהגיעו ל-ACR20י(American College of Rheumatology 20% improvement criteria) לאחר ארבעה שבועות.

טיפול עם פליגונטיניב במינון 75-300 מ"ג השיג את תוצא היעילות העיקרי והדגים תחילת פעולה מוקדמת. שיעורי תגובת ACR20 גברו בהדרגה לקראת שבוע 4 ומדד פעילות המחלה ב-28 מפרקים באמצעות CRP פחת. שיפורים ניכרים נצפו ברמות CRP בסרום ובמדדים אחרים של PD. הפרמקוקינטיקה של פליגוטיניב והמטבוליטים העיקריים של התרופה נמצאו כפרופורציונליים למינון בטווח של 30-300 מ"ג. תופעות לוואי מוקדמות שנצפו עם מעכבי JAK אחרים פחות סלקטיביים לא נצפו עם תרופה זו (לא נצפתה החמרת אנמיה, השפעה על אנזימי כבד, עלייה ב-LDL או ברמות כולסטרול כולל). ירידה מוגבלת בפעילות נויטרופילים ללא נויטרופניה נצפתה בהתאם להשפעה של עיכוב JAK-1 על מערכת החיסון. לא נצפו זיהומים במהלך תקופת המעקב. בסך הכול, פליגוטיניב נסבלה היטב על ידי החולים. אירועים הקשורים לתרופה היו קלים או בינוניים וחלפו במהלך תקופת הטיפול. תופעת הלוואי הנפוצה ביותר הייתה בחילה.

מסקנת החוקרים היא כי עיכוב סלקטיבי של JAK-1 עם פליגוטיניב הדגים יעילות ראשונית לטיפול ב-RA  עם פרופיל בטיחות מעודד.

מקור: 

Vanhoutte, F. et al. (2017) Arthritis and Rheumatology. 69(10), 1949

נושאים קשורים:  דלקת מפרקים שגרונית,  ראומטיד ארתריטיס,  פליגוטיניב,  JAK,  מחקרים אקראיים מבוקרים,  מחקרים
תגובות