חדשות

החוק שיסדיר העברת מידע רפואי בין קופות החולים וספקי בריאות

כאשר מבוטח עובר כיום לקופה חדשה, המידע הרפואי אודותיו אינו עובר עימו | הצעת חוק חדשה כוללת לא רק הוראה ברורה להעברת רשומות רפואיות בין הקופות אלא גם נגישות למידע בין בתיה"ח וספקי בריאות

תיקים רפואיים. גם במקרה שהמבוטח פונה לבקש את תיקו הרפואי, קופות החולים פועלות בפרקטיקה מיושנת ומעבירות את המידע בפורמט מודפס (צילום: אילוסטרציה)

הצעת חוק חדשה קובעת הוראה ברורה ומפורשת, המחייבת את קופות החולים להעביר את תיקו הרפואי של המבוטח לקופה הקולטת ללא דרישה מפורשת מצד המטופל. פעולה זו מתאפשרת בלחיצת מקש וללא כל הוצאה תקציבית.

הצעת חוק ממשלתית בעניין כוללת לא רק מעבר מידע בין קופות חולים אלא גם נגישות למידע בין בתי חולים וספקים פרטיים כספקי הדמיות ודיאליזות.

ועדת הבריאות בכנסת דנה בנגישות מידע רפואי במעבר בין קופות החולים, לאור שתי הצעות חוק, האחת פרטית והאחרת ממשלתית, להעברה דיגיטלית של מידע רפואי.

בדיון שנערך בוועדה אתמול (ג'), נדונה הצעה לאחד בין הצעת החוק הפרטית, שהוגשה על ידי יו"ר הוועדה, ח"כ יוני משריקי (ש"ס) וח"כ רון כ"ץ (יש עתיד) ועוסקת במעבר מידע רפואי עם המעבר בין קופות, להצעה הממשלתית שעוסקת אף היא במעבר מידע כזה, אך גם בין בתי חולים וספקי בריאות פרטיים.

ח"כ כ"ץ סיפר בדיון על מטופלת שעברה מקופת חולים אחת לקופה אחרת אך נאלצה לבצע שוב ובזמן ממושך טיפולים ובדיקות שעברה כבר בקופה שעזבה. הוא קרא לקופות החולים להסדיר את המעבר בין הקופות במערכות המחשוב על מנת להקל את העברת המידע.

חוק ביטוח בריאות ממלכתי מאפשר לכל מבוטח לבטל את חברותו בקופת החולים שבה הוא מבוטח ולהירשם בקופת חולים אחרת. על מנת לממש זאת ולהגביר את התחרות, הוסרו חסמים רבים, ובין היתר הוגדל מספר מועדי המעבר האפשריים בין הקופות, יש הכרה בוותק בתכניות שירותי בריאות נלווים ועוד.

אולם, בהעדר הוראה מחייבת בחוק, להעביר את התיק הרפואי של המטופל לקופה החדשה, המידע אינו עובר עימו. גם במקרה שהמבוטח פונה פרטנית לבקש את תיקו הרפואי, פועלות קופות החולים בפרקטיקה מיושנת, מעבירות את המידע בפורמט מודפס ולא נגיש, שאינו מאפשר את השימוש במידע ועיבודו בצורה מיטבית.

החוק החדש קובע הוראה ברורה ומפורשת, המחייבת את קופות החולים להעביר את תיקו הרפואי של המבוטח לקופה הקולטת ללא דרישה מפורשת מצד המטופל. פעולה זו מתאפשרת בלחיצת מקש וללא כל הוצאה תקציבית.

הצעת חוק ממשלתית בעניין כוללת לא רק מעבר מידע בין קופות חולים אלא גם נגישות למידע בין בתי חולים וספקים פרטיים כספקי הדמיות ודיאליזות. ליאור ברק, סמנכ"ל קופות החולים במשרד הבריאות, הציע להמתין להצעה הממשלתית כדי שלא ליצור התאמות כפולות, וממילא מימון כפול, גם בין הקופות וגם בין בתי החולים. לדבריו, בין קופות החולים כללית ומכבי כבר מתאפשרת צפייה במידע, והיא תופעל בקרוב גם במאוחדת ולאומית.

יואל בן אור, מנהל תחום המדיניות במשרד, סיפר כי כרגע החוק הממשלתי בעניין עובר ניסוח, ומערכת "איתן" מאפשרת כיום חשיפה למידע, אך לא לכולו, בין הקופות לבתי החולים. המידע ניתן לקריאה בלבד, אך עדיין לא להעתקה ולהטמעה. לדברי ליאורה שכטר, סמנכ"לית "כללית", מערכת "איתן" מאפשרת צפייה בתוצאות בדיקות קודמות, ודחוף יותר הוא מעבר המידע בין בתי החולים לקופות החולים.

החוק הממשלתי יונח בקרוב ומשרד האוצר תקצב בשלבים את  ההתאמה של מחשבי קופות החולים, כך אמרה תמר צ'ין, רכזת בריאות באגף התקציבים באוצר. צ'ין קראה לקדם חלקים של ההתאמה במחשבים גם במרכזי בריאות הנפש.

נושאים קשורים:  הצעת חוק,  מידע רפואי,  חדשות,  מעבר בין קופות,  קופות חולים,  בתי חולים
תגובות
h b
10.01.2024, 22:11

יש בעיה גם במידע הנצבר בביתי חולים. לרופא מומחה מקופת חולים אין גישה להדמיות שנעשו בבתי חולים שאינם שיכים לקופה. לפי החוק המידע שייך לחולה ואפשר לתת גישה בהסכמתו לתיק שלו.