טיפול פליאטיבי

מיפוי מסלולי ירידה תפקודית שונים בסוף החיים

במחקר זה נבחנו דפוסים עדכניים של ירידה תפקודית בסוף החיים וכיצד מידע זה יוכל לעזור לנותני שירות רפואי ולבכירי מערכות בריאות

טיפול פליאטיבי (צילום: אילוסטרציה)

החוקרים השתמשו ברגרסיה סגמנטלית על מנת לזהות נקודות זמן טרם המוות אשר מקושרות עם שינוי משמעותי בתפקוד, בהתאם לכל אבחנה על בסיס מחקר עוקבה. בנוסף שינויים בסטטוס הפונקציונלי נמדדו ע"י שימוש ב-Australia-modified Karnofsky Performance Status Scale. השפעת תסמינים כמו גיל, מין והפנייה מאוחרת נבדקו ע"י שימוש ב-Sensitivity analyses.

במחקר השתתפו 115 יחידות של רפואה פליאטיבית אשר הגישו מידע פרוספקטיבי ל"מרכז הארצי לשיתוף פעולה בתוצאים של רפואה פליאטיבית", המידע נאסף מרחבי אוסטרליה. המחקר כלל נתונים על 55,954 מטופלים אשר נפטרו תחת טיפול ביחידות הפליאטיביות המדוברות בין התאריכים ה-1.1.13 ועד ה-31.12.15.

לאחר סיכום הנתונים החוקרים זיהו שני מסלולים מפושטים של ירידה תפקודית בארבעת החודשים האחרונים לחיים. מסלול 1 הוא בעל ירידה כמעט אחידה ואיטית בתפקוד עד ל-14 הימים האחרונים של החיים, שבהם הירידה התפקודית חדה יותר. מסלול 2 מאופיין ע"י ירידה שטוחה יותר ויציבה יותר, עם ירידה תפקודית גדולה יותר ב-120 הימים לפני המוות. במסלול 2 זוהתה ירידה חדה יותר בתפקוד בשבועיים האחרונים לחיים. בכל מחקרי העוקבה הירידה התפקודית החדה ביותר נצפתה בשבועיים האחרונים טרם המוות.

שני המסלולים שזוהו מאפשרים הזדמנויות לתגובות רפואיות בזמן אמת, אשר יתמכו במטופלים ובמשפחותיהם.

מקור: 

Morgan, D. D., et al (2019) . Palliative Medicine

נושאים קשורים:  טיפול פליאטיבי,  טיפול בסוף החיים,  קשישים עם תפקוד לקוי,  ירידה תפקודית,  סוף החיים,  מחקרים
תגובות