דום נשימה בשינה

דום נשימה בשינה חמור קשור בשינויים במיקרוביום האף והגברה של תהליכים הדלקתיים

החוקרים הדגימו שיש שוני במיקרוביום של חולי דום חמור של נשימה בשינה וששוני זה קשור בנוכחות מוגברת של סמני דלקת. נדרשים מחקרים נוספים בשביל לתאר קשר זה

דום נשימה בשינה (Obstructive Sleep Apnea – OSA) קשור בחסימות חוזרות, בצקת תת-אפיתליאלית וזיהום בדרכי האוויר. הזיהום הנובע ייתכן ומושפע או ייתכן ומשפיע על המיקרוביום של האף. מטרת המחקר הייתה להעריך האם ההרכב של המיקרוביום באף קשור בדום נשימה בשינה וסמנים דלקתיים.

נעשה שימוש במידע משני מחקרי עוקבה גדולים – עוקבת גילוי (Discovery) בת 472 מטופלים ממחקר WTCSNOREי(Seated, Supine and Post-Decongestion Nasal Resistance in World Trade Center Rescue and Recovery Workers) ועוקבת אישוש בת 93 מטופלים מעוקבת השינה Zaragoza. דום נשימה בשינה אובחן בעזרת מבחנים ביתיים. משטפי אף נלקחו מנבדקי העוקבה בשביל למדוד את הרכב המיקרוביום (בהתבסס על ריצוף גני 16s rRNA) וסמני דלקת (תאים דלקתיים ו-IL-6 ו-IL-8). דגימות עוקבות מ-3 חודשים נלקחו בעוקבת האישוש, כולל דגימות לאחר טיפול ב-CPAP.

החוקרים זיהו כי בשני מחקרי העוקבה חומרת ה-OSA תאמה למגוון ולשינויים במיקרוביום. המיקרוביום בחולים עם OSA חמורה היה עשיר בחיידקים מזני Streptococcus, Prevotella ו-Veillonella. השינויים במיקרוביום היו קשורים בנוכחות של סמני דלקת. ניתוח המידע הצביע על מצבורי מיקרוביומים דומים שדרכם היה ניתן להגדיר קהילות של חיידקים. מספר צורות חיים שנפוצות בפה (לדוג' Streptococcus, Rothia, Vellionella ו-Fusobacterium) נראו בהתאמה לאינדקס Apnea-Hypopnea. טיפול תלת-חודשי ב-CPAP לא שינה את הרכב המיקרוביום באף.

מקור: 

Wu B.G et al (2018). Am J Respir Crit Care Med. 2019 Jan 1;199(1):99-109;

נושאים קשורים:  דום נשימה בשינה,  מיקרוביום,  מחקר עוקבה,  סמני דלקת,  מחקרים
תגובות