צריכת אלכוהול בכמות רבה קשורה לעלייה בסיכון למחלת כבד קשה. ההמלצות העדכניות מציעות שגברים יכולים לצרוך 30 גרם של אלכוהול ביממה ללא עלייה בסיכון זו. במחקר חדש שנערך ב-Karolinska University Hospital בשטוקהולם, שוודיה, ביקשו החוקרים לחקור את הקשר בין צריכת אלכוהול בצעירים לבין התפתחות של מחלת כבד קשה בהמשך החיים.

החוקרים השתמשו במידע לגבי צריכת אלכוהול בזמן גיוס לשירות צבאי מ-43,296 גברים (בני 18-20 שנים) בשוודיה בשנים 1969 ו-1970. התוצאים העיקריים הוגדרו כהיארעות האבחנות של מחלת כבד קשה מתוך מאגר הרישום הלאומי של מאורעות קליניים עד לסוף שנת 2009. החוקרים השתמשו במודל רגרסיה על שם Cox על מנת לעשות תיקון ל-BMI, עישון, שימוש בנרקוטיקה, יכולות קוגניטיביות, וקיבולת קרדיו-וסקולרית.

במשך  תקופת מעקב ממוצעת של 37.8 שנים, 383 גברים פיתחו מחלת כבד קשה. צריכת אלכוהול הייתה קשורה לסיכון מוגבר לפתח מחלת כבד קשה בתבנית של מנה-תגובה (dose-response pattern) עם יחס צולב מתוקן עבור עלייה כל 1 גרם/יום של אלכוהול שעמד על 1.02 (רווח סמך 95% של 1.01-1.02). החוקרים לא מצאו עדות לאפקט סף (threshold effect). יתר על כן, החוקרים מצאו מגמה ברורה של עלייה בסיכון למחלת כבד קשה גם בגברים אשר צרכו פחות מ-30 גרם אלכוהול ביממה.

לאור הממצאים החוקרים מסכמים שצריכת אלכוהול בגברים צעירים קשורה לעלייה בסיכון להתפתחות מחלת כבד קשה, עד ל-39 שנים מאוחר יותר בחיים. העלייה בסיכון היא בעלת קשר מנה-תגובה, ללא עדות לאפקט סף. לאור זאת, החוקרים מדגישים שייתכן שיש צורך בשינוי ההמלצות של צריכת אלכוהול בטוחה בגברים.

מקור:

Hagström, H., Hemmingsson, T., Discacciati, A. and Andreasson, A. (2018). Alcohol consumption in late adolescence is associated with an increased risk of severe liver disease later in life. Journal of Hepatology, 68(3), pp.505-510.