מניעת סוכרת הינה חיונית להאטת הגדילה העולמית בתחלואה ותמותה הקשורה לסוכרת. עם זאת, יעילות ארוכת טווח של אסטרטגיות מניעה נותרה לא ידועה. מחקר חדש בוצע במטרה להעריך את ההשפעה ארוכת טווח של אסטרטגיות שונות למניעת סוכרת על היארעות של המחלה.

המחקר הינו סקירה סיסטמתית ומטא-אנליזה. בוצע חיפוש במאגרי המידע המקובלים עד פברואר 2015. מונחי החיפוש כללו פרה-סוכרת, מניעה ראשונית והפחתת סיכון. נכללו בסקירה מחקרים קליניים אקראיים שהעריכו התערבויות תרופתיות ושינוי באורח חיים (שנמשכו מעל 6 חודשים) למניעת סוכרת בקרב מבוגרים (גיל 18 ומעלה) הנמצאים בסיכון מוגבר לסוכרת, שדיווחו על הבדלים בין קבוצות בהיארעות סוכרת, ופורסמו בין ינואר 1990 לינואר 2015. מחקרים שבדקו טיפולים אלטרנטיבים או ניתוחים בריאטרים, כמו גם מחקרים שכללו משתתפים עם סוכרת הריון, סוכרת סוג 1 או 2 או תסמונת מטבולית לא נכללו בסקירה.

חוקרים הוציאו נתונים על מספר מקרי הסוכרת בסוף ההתערבות בקבוצת הטיפול ובקבוצת הבקרה. מטא אנליזה של אפקט אקראי נעשתה על מנת לספק סיכון יחסי (RR, Relative risk) משותף, ונעשה שימוש בשיעורי היארעות לחישוב הפרש הבדלים (RD, Risk difference) משותף.

התוצא הראשוני היה RR לסוכרת בקבוצת הטיפול בהשוואה לקבוצת הביקורת. בוצע ריבוד לסוגי טיפול (שינוי אורח חיים, טיפולים תרופתיים שונים). על מנת להעריך עמידות, סיכון יחסי לתרופות ושינוי אורח חיים לאחר הפסקה מההתערבות ומעקב נבחנו גם כן.

43 מחקרים נכללו במטא אנליזה [49,029 משתתפים; גיל ממוצע (סטיית תקן) 57.3; 48.0% (23,549 משתתפים) היו גברים]. 19 מחקרים בדקו טיפול תרופתי, 19 בדקו שינוי אורח חיים ו-5 בחנו שילוב של השניים. בסיום ההתערבות (טווח 0.5-6.3 שנים), שינוי אורח חיים היה קשור עם הפחתה בסיכון היחסי של 39% (RR 0.61 ; 95%CI 0.54-0.68), וטיפול תרופתי היה קשור עם הפחתה בסיכון היחסי של 36% (RR 0.64 ; 95%CI 0.54-0.76). ה-RD שנצפה עבור שינוי אורח חיים וטיפול תרופתי היה 4.0 (95%CI 1.8-6.3) מקרים ל-100 שנות אדם או מספר-נדרש-לטיפול (Number needed to treat) של 25.

בסיום תקופת המעקב, שינוי אורח חיים (משך זמן מעקב ממוצע 7.2 שנים; טווח 5.7-9.4 שנים) השיג הפחתת סיכון של 28% (RR 0.72  95%CI 0.60-0.86), מחקרי תרופות (משך זמן מעקב ממוצע 17 שבועות; טווח
2-52) לא הראו הפחתה עמידה בסיכון היחסי (RR 0.95  95%CI 0.79-1.14).

בקרב מבוגרים בסיכון לסוכרת, שינוי אורח חיים וטיפול תרופתי (ירידה במשקל ותרופות 'מרגשות' לאינסולין) הצליחו להפחית היארעות סוכרת. השפעת הטיפול התרופתי הייתה קצרת טווח. התערבויות לשינוי אורח חיים היו עמידות לאורח מס' שנים, עם זאת, השפעתם ירדה עם הזמן, מה שמצביע על הצורך בהתערבויות לצורך שמירת היעילות.

מקור:

Haw JS, Galaviz KI, Straus AN, Kowalski AJ, Magee MJ, Weber MB, Wei J, Narayan KMV, Ali MK. Long-term Sustainability of Diabetes Prevention ApproachesA Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Clinical Trials. JAMA Intern Med. Published online November 06, 2017. doi:10.1001/jamainternmed.2017.6040