גסטרו ילדים

Video: Flavia Indrio - Probiotic in paediatric gastroenterology: clinical research and practice

הרצאה מתוך הכנס השנתי של איגוד רופאי הילדים שנערך ב 19/11/14. Flavia Indrio מעניקה הרצאה על פרוביוטיקה בילדים, דרך הגדרות מיקרוביום ופרוביוטיקה כללית, יישום קליני בילדים והתמקדות בחיידק Lactobacillus reuteri

נושאים קשורים:  גסטרו ילדים,  גסטרואנטרולוגיה,  פרוביוטיקה,  ילדים,  הזנת תינוקות,  Flavia Indrio