אבחון מוקדם

פערים חברתיים מובילים להבדל במועד אבחון הסרטן

במחקר שנערך באנגליה נמצא כי סרטן מאובחן בשלב מאוחר יותר בקרב גברים ובאזורי קיפוח חברתי. הגברת מודעות באוכלוסיות בסיכון עשויה לסייע באבחון מוקדם יותר

21.11.2012, 08:38

נוסף למניעה ראשונית של סרטן, ממוקדים מאמצי המניעה באיתור מוקדם של סרטן, כדי שאפשר יהיה לטפל בו ביעילות ולהפחית את התמותה. מרבית מקרי הסרטן מאובחנים לאחר שהמטופל מגיע אל רופא המשפחה עקב הופעת תסמינים. התערבויות לשיפור המודעות לתסמיני סרטן אפשריים עשויות לסייע להפחית את משך הזמן שבין הופעת התסמינים הראשונים לבין הפנייה לרופא. במחקר זה נעשה ניסיון לזהות פערים חברתיים במועד אבחון הסרטן, על מנת לאתר אוכלוסיות בסיכון לאבחון בשלב מאוחר ולמקד את מאמצי הגברת המודעות באוכלוסיות אלו.

סרטן (אילוסטרציה)

סרטן (אילוסטרציה)

המחקר נערך באנגליה, והוא מבוסס על נתוני מרשם הסרטן הלאומי. נכללו מקרים של עשרה סוגי סרטן (סרטן המעי הגס, סרטן הרקטום, סרטן הריאה, מלנומה, סרטן שד בנשים, סרטן האנדומטריום, סרטן השחלה, סרטן הערמונית, סרטן בכליה וסרטן בשלפוחית השתן), בקרב מטופלים בני 30 ומעלה שאובחנו באזור מזרח אנגליה בשנים 2006–2010. לגבי 88,657 מקרים (89.6% מכלל המקרים) נמצא מידע זמין לגבי דירוג הסרטן בעת האבחון.

לגבי כלל מקרי הסרטן, נמצא כי הסיכון לאבחון בשלב מתקדם (stage 3/4) בהשוואה לשלב מוקדם יותר נמוך יותר בקרב נשים מאשר בקרב גברים (P=0.003) וגבוה יותר ככל שעלה מדד הקיפוח החברתי (P<0.001). כמו כן נמצא סיכון מוגבר לאבחון בשלב מתקדם בגיל מאוחר יותר (P<0.001).

בבחינת סוגי הסרטן השונים, נמצא סיכון מופחת לאבחון בשלב מתקדם בקרב נשים לגבי סרטן הריאה ומלנומה. דירוג גבוה יותר במדד הקיפוח החברתי נמצא קשור בסיכון מוגבר לאבחון בשלב מתקדם לגבי מלנומה, סרטן השד, סרטן האנדומטריום וסרטן הערמונית.

לגבי השפעת הגיל – בחלק מסוגי הסרטן (מלנומה, סרטן הערמונית, סרטן השד וסרטן האנדומטריום) נמצא סיכון מוגבר לאבחון בשלב מתקדם בגיל מבוגר יותר, בהשוואה לקבוצת הגיל 65–69 ששימשה קבוצת ייחוס. לגבי סרטן בשלפוחית השתן, סרטן הכליה וסרטן הריאה, הסיכוי לאיתור בשלב מתקדם היה דווקא נמוך יותר בגיל מבוגר יותר.

על פי חישובם של החוקרים, אם ניתן היה לבטל את השפעת המגדר, הקיפוח החברתי והגיל על מועד אבחון הסרטן, היה מספר מקרי הסרטן באנגליה המאובחנים בשלב מתקדם יותר קטן ב-5,600 מקרים לשנה, בעיקר לגבי סרטן הערמונית, סרטן השד, סרטן הריאה ומלנומה.

החוקרים סבורים כי הפערים במועד האבחון קשורים באיחור בפנייה לרופא עם הופעת התסמינים (בעיקר לגבי מלנומה, סרטן השד וסרטן האנדומטריום – שבהם התסמינים מעוררים לרוב חשד מיידי לסרטן אצל הרופא). לגבי סוגי סרטן אחרים, ייתכן גם עיכוב בשל חשד מאוחר של הרופא – הבדל זה יכול להסביר את הנטייה לאבחון חלק מסוגי הסרטן בשלב מוקדם יותר בקרב קשישים, עקב נטייה מופחתת של הרופאים לחשוד בהימצאות גידול סרטני אצל מטופל צעיר יותר. כמו כן, ייתכן שחלק מהמקרים מאובחנים מוקדם יותר בקרב קשישים בשל הימצאות מחלות רקע רבות יותר וביצוע בירורים רפואיים רבים יותר, שבמהלכם עשוי הסרטן להתגלות באופן מקרי.

החוקרים מסכמים כי לגבי מרבית סוגי הסרטן יש פערים סוציו-דמוגרפיים במועד האבחון, והבנת הפערים הללו יכולה לסייע במיקוד התערבויות שמטרתן להוביל לאבחון מוקדם יותר בקבוצות הסיכון.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Lyratzopoulos et al.; Socio-demographic inequalities in stage of cancer diagnosis: evidence from patients with female breast, lung, colon, rectal, prostate, renal, bladder, melanoma, ovarian and endometrial cancer, Ann Oncol. 2012 Nov 12. [Epub ahead of print]

נושאים קשורים:  אבחון מוקדם,  סרטן,  רפואת עור,  פערים חברתיים,  מחקרים
תגובות