סרטן

טיפול בסטטינים מפחית תמותה עקב סרטן

במחקר רטרוספקטיבי שנערך בדנמרק נמצאה ירידה בסיכון לתמותה מסרטן בקרב חולי סרטן המטופלים בסטטינים

12.11.2012, 06:09

כולסטרול הוא מרכיב חשוב בקרום התא, והוא חיוני לרביית תאים. סטטינים מפחיתים את זמינות הכולסטרול, ולכן עשויים לעכב את תהליכי הרביה והנדידה של תאים סרטניים. מחקר זה בחן את ההשערה בדבר קשר בין טיפול בסטטינים לתמותה מסרטן.

המחקר כלל את כלל תושבי דנמרק מעל גיל 40 שאובחנו כחולים בסרטן (על פי מרשמי נתונים לאומיים) בשנים 1995–2007. המעקב נמשך עד שנת 2009. מידע לגבי טיפול בסטטינים התקבל מנתוני ניפוק התרופות בבתי מרקחת. מינון הסטטינים היומי חושב על ידי חלוקת כמות התרופה במרשם האחרון טרם אבחנת הסרטן במרווח הזמן בין מרשם זה למרשם הקודם.

לובסטטין, היה הסטטין הראשון שיוצר באופן מסחרי להורדת כולסטרול (מקור: ויקיפדיה)

לובסטטין, היה הסטטין הראשון שיוצר באופן מסחרי להורדת כולסטרול (מקור: ויקיפדיה)

אותרו 277,204 משתתפים שחלו בסרטן ולא טופלו בסטטינים מעולם, ו-18,721 משתתפים שטופלו בסטטינים באופן קבוע עד לאבחנה. נכללו 1,072,503 שנות אדם של מעקב (חציון משך המעקב היה 2.6 שנים). 195,594 מהמשתתפים נפטרו במהלך המעקב – 162,067 עקב מחלת הסרטן, 14,489 עקב גורמים קרדיווסוקולאריים ו-19,038 עקב גורמים אחרים.

הסיכון לתמותה מסרטן היה נמוך יותר בקרב המשתתפים שטופלו בסטטינים – לגבי תמותה עקב גורם כלשהו נמצא HR 0.85י(95%CI 0.83-0.87), ולגבי תמותה עקב מחלת הסרטן נמצא HR 0.85י(95%CI 0.82-0.87).

לא נמצאה השפעה של מינון הסטטינים היומי על הסיכון לתמותה. השפעת הסטטינים נמצאה מובהקת לגבי 13 סוגי סרטן שונים, ונעה בין HR 0.64י(95%CI 0.46-0.88) לגבי סרטן צוואר הרחם לבין HR 0.89י(95%CI 0.81-0.98) לגבי סרטן הלבלב. לגבי 14 סוגי סרטן נוספים, מרווחי הסמך לא הדגימו השפעה מובהקת.

השפעת הסטטינים נמצאה מובהקת הן בקרב גברים והן בקרב נשים, בקבוצות גיל שונות, בגידולים קטנים וגדולים ובנוכחות ובהיעדר גרורות או טיפול ברדיותרפיה. במקרים שבהם ניתן טיפול בכימותרפיה לא נראתה ירידה בסיכון לתמותה.

החוקרים מסכמים כי בקרב מטופלים שאובחנו כסובלים מסרטן נצפה קשר בין טיפול בסטטינים במועד האבחנה לבין סיכון נמוך יותר לתמותה. יש צורך במחקרים פרוספקטיביים להערכת השפעת טיפול בסטטינים על התמותה.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Nielsen et al.; Statin Use and Reduced Cancer-Related Mortality, N Engl J Med 2012; 367:1792-1802

נושאים קשורים:  סרטן,  סטטינים,  תמותה,  מחקרים
תגובות