מחקרים

האם סיגריות אלקטרוניות בריאות יותר מסיגריות רגילות?

שימוש בסיגריות אלקטרוניות, במינון ניקוטין דומה לשל סיגריה רגילה, במקביל להמשך עישון סיגריות, מפחית את רמת החשיפה של הנבדקים לקרצינוגן ריאתי

סיגריות אלקטרוניות. צילום: שאטרסטוק

ישנם מעשנים שמשתמשים בסיגריות אלקטרוניות (Electronic nicotine delivery systems-ENDSs) על מנת להפחית בכמות הסיגריות אותם הם מעשנים, אך היעילות של הסיגריות האלקטרוניות בשימוש זה איננה ידועה. במחקר זה ביקשו החוקרים לבחון עד כמה סיגריות אלקטרוניות או תחליפי סיגריה ללא ניקוטין משפיעים על רמת החשיפה לרעלנים ממוצרי טבק ועל שיעור צריכת הסיגריות, במעשנים שמעוניינים להפחית הכמות העישון.

המחקר בוצע במתכונת מחקר מקרה-בקרה אקראי בעל ארבע זרועות של קבוצות מקבילות אשר בוצע בשני מוקדים בארצות הברית (Penn State-Uni., Hershey, PA ו-Virginia Commonwealth Uniי Richmond, VA). למחקר גוייסו מבוגרים בני 21-65 שנים אשר מעשנים יותר מתשע סיגריות ביום (במהלך השנה האחרונה) עם כמות חד-תחמוצת הפחמן (CO) בנשיפה של 9 חלקים למיליון (parts per million - PPM) בסקירה הראשונית, אשר לא השתמשו ב-ENDS בזמן תחילת המחקר ואשר מעוניינים להפחית, אך לא להיגמל, מעישון. הנבדקים עברו הקצאה אקראית ביחסים של 1:1:1:1 (לפי אתר, עם הסתרה של ההקצאה) לקבלת סיגריות אלקטרוניות דמויי עט עם קרטומייזר וניקוטין במינון של 0, 8 או 36 מ"ג/מ"ל נוזל (מינון הניקוטין סמוי למטפלים ולנבדקים) או צינור פלסטיק, ללא ארוסול או ניקוטין, בצורת סיגריה אשר איננו ENDS (תחליף סיגריה, ללא סמיות). מהלך המחקר ארך 24 שבועות. תנאי המחקר שנבחרו שיקפו טווח של חשיפות לניקוטין המדמה; המנעות (בתחליפי סיגרים או סיגריה אלקטרונית במינון 0 מ"ג), מינון נמוך (8 מ"ג/מ"ל) מינון של סיגריה רגילה (36 מ"ג/מ"ל). בכלל הקבוצות חולקו דפי מידע עם הוראות איך ניתן להפחית בעישון.

התוצע העיקרי שנבדק היה ריכוז של קרצינוגן ייחודי שהינו מטבוליט של טבק, בשם 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol (NNAL; במדידה של ריכוז כולל בשתן) אשר נאסף מהנבדקים בתחילת המחקר, לאחר 4 שבועות, לאחר 12 שבועות ובתום 24 שבועות של המחקר. במחקר הושלם מידע חסר על ידי אימפוטציה (Imputation) עם וללא תקנון משתנים. בנוסף, בוצעו גם ניתוחי רגישות.

בתאריכים 22 ליולי 2015 ועד 16 לנובמבר 2017 נבדקו 684 מועמדים לצורך הכללה במחקר, מתוכם 520 (76%) גוייסו למחקר ועברו הקצאה אקראית לקבוצות התערבות. 188 (36%) מהם לא השלימו את תקופת המעקב של המחקר, כאשר מספר הנושרים לא היה שונה בין הקבוצות.

תוצאות המחקר הדגימו כי ריכוז NNAL בשתן בתום תקופת המחקר בקבוצה שקיבלו ניקוטין דרך סיגריה אלקטרונית בריכוז 36 מ"ג/מ"ל היה 210.8 פיקוגרם/מ"ג קריאטנין (רווח בר-סמך של 95%, 163.03-274.42) לעומת 346.09 פ"ג/מ"ג קריאטנין (רווח בר-סמך של 95%, 265-455.32) בקבוצת מקרי הביקורת שקיבלו תחליף לסיגריה (p=0.0061). מלבד הבדל זה, לא נמצאו הבדלים מובהקים בריכוז ה-NNAL בשתן של הנבדקים בין קבוצות המחקר השונות באף נקודת זמן.

שיעור תופעות הלוואי החמורות היה דומה בין הקבוצות השונות (12 אירועים ב-12 נבדקים [9%] בקבוצת ההתערבות של 36 מ"ג/מ"ל, שבעה אירועים בשישה מטופלים [5%] בקבוצת ההתערבות של 8 מ"ג/מ"ל, 11 אירועים בעשרה מטופלים [8%] בקבוצת 0 מ"ג/מ"ל, ו-13 אירועים ב-13 נבדקים [10%] בקבוצה שקיבלה תחליף סיגריה). נראה כי כלל תופעות הלוואי לא היו קשורות לשימוש במוצרים שהוצעו במחקר. דווח על אירוע מוות יחיד לאחר ההקצאה האקראית ועד סיום המחקר (התאבדות, מתוך הקבוצה שקיבלה סיגריה אלקטרונית בריכוז ניקוטין של 0 מ"ג/מ"ל).

מסקנת החוקרים הייתה כי שימוש בסיגריות אלקטרוניות עם ריכוז ניקוטין דומה לשל סיגריות יכול להפחית את רמת החשיפה לקרצינוגן הריאתי - NNAL, גם עם המשך עישון במקביל. במחקרים עתידיים שיעסקו ב-ENDS יש להשתמש במכשירים עם אספקת ניקוטין ידועה, כולל גם תכשירים עם אספקת ניקוטין במינונים דומים לשל סיגריות.

מקור: 

Caroline O. Cobb, et al. (2021) “Effect of an electronic nicotine delivery system with 0, 8, or 36 mg/mL liquid nicotine versus a cigarette substitute on tobacco-related toxicant exposure: a four-arm, parallel-group, randomised, controlled trial”. The Lancet Pulmonary Medicine, Online since April 12th, 2021. doi.org/10.1016/S2213-2600(21)00022-9

נושאים קשורים:  מחקרים,  סיגריות אלקטרוניות,  קרצינוגנים,  ניקוטין
תגובות
אנונימי/ת
19.07.2021, 17:43

יפה שסוף סוף אנחנו מסתכלים החוצה ולא רק מקשיבים לדמגוגיה המקומית של דמויות כאלה ואחרות.
השלב הבא, אימוץ הרגולציה האמריקאית והבריטית בנושא.

אנונימי/ת
20.07.2021, 08:20

הייתי מצפה מאתר העוסק ברפואה לנסח כותרות מתאימות יותר.
סיגריות אלקטרוניות אינן יכולות להיות יותר בריאות. אולי הן פחות מזיקות