סוכרת

התערבויות לטיפול בסוכרת ויתר לחץ דם בקהילה בארצות עניות

באמצעות סקירה של הספרות הרפואית בנושא, מצאו החוקרים טיפולים לשיפור איכות חיים בחולים בסוכרת ויתר לחץ דם במדינות בהן ההכנסה הממוצעת אינה גבוהה

12.01.2020, 14:41
לחץ דם (אילוסטרציה)
לחץ דם (אילוסטרציה)

יתר לחץ דם וסוכרת הינן תחלואות נפוצות בארצות בהן ההכנסה הממוצעת נמוכה או בינונית. הן הסיבות המובילות לתמותה ותחלואה בארצות אלה. עדויות שנאספו לאחרונה לגבי ההשפעה היעילה של התערבות ברמת המטפל הראשוני, הובילו לקריאות להטמעתן בפרוטוקול הטיפול. סקירה זו מטרתה לייצר אוסף ראיות ובו יתוארו תוצאות התערבויות רפואיות ברמת המטפל הראשוני, בחולי סוכרת ויתר לחץ דם.

המחקר נעשה בשיטה בה שני סוקרים חיפשו בשלושה מאגרי מידע (Pubmed, EMBASE ו-Web of Science) מאמרים רלוונטים. התערבויות הכוללות פעילויות של קידום בריאות, מניעה, טיפול או שיקום ברמת הקהילה נכללו. מחקרים שהתפרסמו באנגלית, בצרפתית, בפורטוגזית ובספרדית, בין השנים 2007 ל-2017 נכללו. המשתנים שנבדקו כללו 12 קריטריונים אשר נבחרו בהתאם למדריך של ה-Template for Intervention Description and Replication. התוצאות נותחו בעזרת ה-Innovative Care for Chronic Conditions Frameworkי(ICCCF).

במסגרת המחקר נותחו 198 מאמרים. עיקר הניתוח נעשה ברמת הארגון של נותני השירות הרפואי. בנוסף נותחו המשתנים ברמת הקהילה, וברמת המדיניות של המטפלים. המחקרים שנסקרו עסקו בנושאים הבאים: תיאור או בחינה של התערבויות (n=81; 41.3%), הטמעה או הערכה של פרוייקטים (n=42; 21.4%), ערכן של יוזמות לשיפור (n=15; 7.7%), מאמצים לאיתור חולים ומניעה (n=26; 13.2%), ניהול טיפול ביתר לחץ דם או סוכרת (n=13; 6.6%), שירותי בריאות אינטגרטיביים (n=10; 5.1%), סקרים לגבי היענות וידע רפואי (n=5; 2.5%), בדיקות מעבדה יעילות כלכלית (n=2; 1%) וכן נסיונות לקביעת מדיניות (n=2; 1%). מרבית המחקרים דיווחו על התערבויות של מטפלים אשר אינם מומחים (n=86; 43.4%) וכן על התערבויות שבוצעו על ידי צוותים שהורכבו מתוך תחומי טיפול שונים.

198 מאמרים בלבד נמצאו לאורך פרק זמן של 10 שנים, מה שהצביע על מחקר דל בנושא של מחלות שכיחות ביותר במדינות בהן ההכנסה הממוצעת נמוכה או בינונית. סקירה זו הראתה את השונות והמורכבות שאפיינה את הגישות אשר נבחנו לגבי הטיפול בסוכרת ויתר לחץ דם במדינות בהן ההכנסה הממוצעת נמוכה או בינונית. בנוסף, מצאו החוקרים את המרכיבים החשובים אשר חיוניים לשיפור איכות הטיפול במטופלים במחלות האלה. מחלישה את המאמר העובדה שמרבית העבודות שנסקרו כללו מידע דל בנוגע להטמעת התהליכים שתוארו בהן, ובשל כך קשה יהיה לחזור על תהליכים אלה. בהינתן הצורך בהתערבויות מורכבות ורבות מרכיבים, יהיה הכרח להתאים שיטות מחקר וטכניקות הערכה על מנת לבחון את התהליכים האפשריים לקידום הבריאות בחולי סוכרת ויתר לחץ דם, ותוצאותיהם האפשריות.

מקור: 

Correia JC et al. (2019) BMC Public Health doi: 10.1186/s12889-019-7842-6.

נושאים קשורים:  סוכרת,  יתר לחץ דם,  מדינות מתפתחות,  הכנסה נמוכה או בינונית,  אוריינות רפואית נמוכה,  מענה רפואי ראשוני,  מחקרים
תגובות