קנאביס

מנבאים של התחלת שימוש בקנאביס בקרב מתבגרים

בחינת הגורמים המנבאים תחילת שימוש בקנאביס בקרב בני נוער הינה בעלת פוטנציאל לסיוע בתכנון תכניות מניעה בקרב אוכלוסייה זו

07.05.2018, 11:26

שימוש בקנאביס במהלך גיל ההתגברות עשוי לגרור השלכות שליליות בנוגע לתפקוד המוחי ולבריאות הכללית. לכן, צפיית התחלת השימוש בקנאביס בקרב בני נוער עוד לפני חשיפה כלשהי עשויה להנחות התערבות פעילה למניעה וכן לתרום ידע בנוגע לאטיולוגיה של שימוש בחומרים על ידי הפרדת הגורמים המנבאים מהשלכות השימוש.

לצורך כך, החוקרים אספו מידע מתוך מחקר האורך IMAGEN בנוגע לבני נוער. כל המשתתפים (1,581 משתתפים) לא השתמשו בקנאביס לפני גיל 14. אלו שדיווחו על שימוש כלשהו בקנאביס עד גיל 16 נכללו בקבוצת המחקר (365 משתתפים, 207 גברים). משתתפים שלא השתמשו בקנאביס בגיל 14 או 16 היוו את קבוצת הביקורת (1,216 משתתפים, 538 גברים). מאפיינים פסיכוסוציאליים, מוחיים וגנטיים נמדדו בגיל 14 לפני חשיפה כלשהי. בוצעה רגרסיה לוגיסטית עבור כל מגדר ומאפיין בכדי לקבל צפי סטטיסטי (ROC AUC) בתצפיות בלתי תלויות.

המודלים ניבאו באופן מהימן שימוש (גברים: טווח ROC AUC בין רמות השימוש = [0.65-0.74]; נשים טווח ROC AUCי= [0.74-0.82] ) והכילו מאפיינים פסיכוסוציאליים (מאפייני אישיות כמו חיפוש חדשנות וחוסר סדר; שימוש באלכוהול וניקוטין; שימוש בקנאביס על ידי ההורים) במשותף לשני המינים. עם זאת, נשים וגברים הדגימו מנבאים מוחיים שונים (נפח חומר אפור ואקטיבציה הקשורה לבקרה מעכבת ועיבוד פנים) שנכשלו לצפות את השימוש במגדר השני או לצפות שתייה מרובה במדגם בלתי תלוי של משתתפים מאותו מגדר. בנוסף, נמצא כי שונות גנטית ברצפטורים אופיואידים וקטכולאמינים מנבאת גם היא את השימוש (טווח ROC AUCי= [0.54-0.60].

לסיכום, על ידי מתן עדיפות לטכניקות של למידת מכונה על מאגר מידע רב-אופני גדול, החוקרים מדווחים כי התחלת השימוש בקנאביס במהלך גיל ההתבגרות צפויה עבור כל מין עם פרופיל סיכון המכיל מאפיינים מוחיים ספציפיים למין.

מקור: 

Garavan, H. et al. (2018) Biological psychiatry 83(9).

נושאים קשורים:  קנאביס,  מתבגרים,  צפיית תחילת שימוש,  מאפיינים מוחיים,  מחקרים
תגובות