סרטן שד

התגובה לטיפול כימותרפי בסרטן השד מושפעת מפולימורפיזם ב-GSTP1

לחולות שהגנוטיפ GSTP1 שלהן (105) Ile/Val או (105)Ile/Ile סיכוי טוב יותר לתגובה טובה לטיפול (OR 0.4), ולטוקסיות פחותה (OR 0.35), מאשר לחולות שהגנוטיפ שלהן (105) Val/Val

השונות בתגובה לטיפול כימותרפי בקרב חולות בסרטן השד גבוהה, הן בהשפעה על הגידול והן בתופעות הלוואי. המטבוליזם של אפירובין (EPI) ושל ציקלופוספאציד (CTX) נעשה בעיקר על-ידי המערכת של ציטוכרום P450 וגלוטטיון S-טרנספראז (GSTs). קימת באוכלוסיה שונות גבוהה ברמת הפעילות של האנזימים האלה, שגם בגנים שלהם יש פולימורפיזם.

במחקר שנערך בסין נבחן הקשר בין פולימורפיזם ב-CYP3A" GTSP1 ו-MDR1 לבין התגובה לטיפול ותופעות הלוואי בקרב חולות סרטן שד שמטופלות בכימותרפיה משולבת EPI/CTX.י120 חולות סרטן שד בשלבים II או III קיבלו 3 – 4 מחזורי טיפול, כל שבועיים, של EPI 80 mg/mי(2) ו- CTX 600mg/mי(2).

נמצא שלחולות שהגנוטיפ GSTP1 שלהן (105) Ile/Val או (105)Ile/Ile היה סיכוי טוב יותר לתגובה טובה לטיפול (OR 0.4), ולסבול טוקסיות פחותה (OR 0.35), מאשר לחולות שהגנוטיפ שלהן (105) Val/Val. לא היתה התאמה בין התגובה לטיפול לבין הרצפטור לאסטרוגן, הרצפטור לפרוגסטרון או מצב Her2/neu של הגידול.

ערכה: ד"ר דורית שנון

למקור בכתב העת Chinese Medical Journal:

Zhang B.L. et al., Chin Med J (Engl). 2011: Polymorphisms of GSTP1 is associated with differences of chemotherapy response and toxicity in breast cancer.

נושאים קשורים:  סרטן שד,  טיפול כימותרפי,  כימותרפיה,  פולימורפיזם תגובתיות,  מחקרים
תגובות