מחקרים

האם להפעלה של הגן Tip60 יש השפעה על התגובה לטיפול בסרטן שד?

נמצא כי השתקה של הגן Tip60 בשורות תאים של סרטן שד מעלה את הרגישות שלהם לטיפול קרינתי

29.08.2023, 17:50

מכיוון שמטופלות עם גידולי שד שליליים לכל שלושת הסמנים לא מגיבות היטב לטיפול הורמונלי, עיקר הטיפול בהן הוא עם משלב של כימותרפיה וקרינה. מכיוון שה-DNA של תאי הגידול הוא המוקד הטיפולי של הכימותרפיה והקרנה, יכולות להיות בעיות בטיפול בנבדקות עם הפעלה ביתר של מסלולי תיקון נזקי DNA. משערים כי ביטוי ביתר של הגן Tip60, אשר משחק תפקיד חשוב בתיקון נזקי DNA, עלול להעלות את קצב התיקון של שברים דו-גדיליים ב-DNA של תאי הגידול, במיוחד בזמן טיפול עם קרינה, ובכך להפחית את יעילות הטיפול.

במחקר זה בחנו לראשונה את ההשפעה של השתקה והפעלה של הגן Tip60 מבחינת תגובה לטיפול קרינתי, בשורות תאים מסוג MDA-MB-231 ו-MCF-7. את הגן Tip60 השתיקו בעזרת חשיפה של שורות התאים ל-siRNA וקרינה אולטרא-סגולה. רמת הציטוטוקסיות ומספר השברים ב-DNA מדדו בעזרת שיטות MTT ו-COMETי(Characteristic Objects Method), וערכי הביטוי של mRNA וחלבון מדדו בעזרת PCR וספקטרומטר מסוג ראמאן, בשורות תאים עם וללא השתקה של הגן ועם וללא חשיפה לקרינה אולטרא-סגולה.

תוצאות המחקר הדגימו כי בשורות תאים מסוג MCF-7 שבהם השתיקו את הגן Tip60 וחשפו לקרינה נצפתה עלייה בנזקי ה-DNA, בהשוואה לשורות תאים עם הפעלה של הגן Tip60. לעומת זאת, בשורות תאים מסוג MDA-MB-231 נצפו פחות נזקי DNA בהשוואה לשורות תאים עם Tip60 מופעל.

מסקנת החוקרים הייתה כי בשורות תאים של סרטן שד, השתקה של הגן Tip60 גרמה לעליה ברגישות התאים לטיפול הקרינתי.

מקור:

Miser-Salihoğlu E, Karahalil B, Eşmakaya MA, Tamer U, Yardim-Akaydin S. The effect of silencing the Tip60 gene on the response to radiotherapy in breast cancer cells. Breast. 2023 Jun;69:507-512. doi: 10.1016/j.breast.2023.04.001. Epub 2023 Apr 13. PMID: 37069013; PMCID: PMC10300608.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן שד שלילי לשלושת הסמנים,  DNA,  ביטוי חלבונים,  סרטן השד
תגובות