מחקרים

השוואה של טיפולים כפולים לאיזון לחץ דם

במחקר זה נמצא כי אמלודיפין והידרוכלורותיאזיד או פרינדופריל יעילות יותר מאשר פרינדופריל והידרוכלורותיאזיד לצורך הפחתת לחץ דם על פני שישה חודשים

07.07.2019, 11:35
מדידת לחץ דם (צילום: אילוסוטרציה)

שכיחות יתר לחץ דם בקרב מטופלים אפריקאים הינה גבוהה ולרוב מטופלים אלה זקוקים לשתי תרופות או יותר לאיזון לחץ הדם. עד היום לא נקבע מה הוא שילוב שתי התרופות האפקטיבי ביותר לאיזון לחץ הדם באוכלוסיה זו.

החוקרים ביצעו ניסוי אקראי עם סמיות בודדת בהשתתפות 728 מטופלים שחורים משש מדינות מאפריקה דרומית לסהרה עם לחץ דם לא מאוזן של 140/90 מ"מ כספית או יותר. המשתתפים חולקו לשלוש קבוצות. קבוצה אחת טופלה עם שילוב של אמלודיפין במינון של 5 מ"ג והידרוכלורותיאזיד במינון של 12.5 מ"ג יומי. הקבוצה השניה טופלה עם אמלודיפין במינון של 5 מ"ג ופרינדופריל במינון של 4 מ"ג. הקבוצה השלישית טופלה עם שילוב פרינדופריל במינון של 4 מ"ג והידרוכלורותיאזיד במינון של 12.5 מ"ג. כלל הקבוצות טופלו במשך חודשיים. לאחר החודשיים המינונים הוכפלו לתקופה נוספת של 4 חודשים. התוצא העיקרי שנבדק היה השינוי בלחץ הדם הסיסטולי האמבולטורי על פני 24 שעות לאחר שישה חודשים של טיפול לעומת לחץ הדם הבסיסי בתחילת הניסוי.

הגיל הממוצע של המטופלים היה 51 שנים כאשר 63% מהם נשים. ב-621 מטופלים נמדדו לחצי הדם אמבולטורים במשך 24 שעות לפני הניסוי ולאחר 6 חודשים. מתוכם, בקרב המשתתפים שטופלו עם השילוב של אמלודיפין והידרוכלורותיאזיד והמשתתפים שטופלו עם אמלודיפין ופרינדופריל, נמדד לחץ דם אמבולטורי נמוך יותר על פני 24 שעות מאלה שטופלו עם פרינדופריל והידרוכלורותיאזיד (הבדל בין קבוצתי בשינוי מערכי בסיס, 3.14- מ"מ כספית רווח בר סמך 95%, 5.90- ל-0.38- ו3.00- מילימטר כספית, רווח בר סמך 95%, 5.8- ל0.20-, 0.04=P בהתאמה).

ההבדל בין הקבוצה שקיבלה אמלודיפין והידרוכלורותיאזיד לקבוצה שקיבלה אמלודיפין ופרינדופריל היה -0.14 מילימטר כספית (רווח בר סמך 95%, 2.90-2.61-; 0.92=P). השינוי נצפה לא רק בהיבט לחץ הדם הסיסטולי על פני 24 שעות. בשלושת הקבוצות הודגמה השפעה דיפרנציאלית דומה של הטיפולים השונים בהיבט לחצי דם דיאסטולי שנמדד במרפאה ובאופן אמבולטורי יחד עם איזון לחץ דם ושיעורי תגובה.

ממצאים אלה מעידים כי השילוב של אמלודיפין עם הידרוכלורותיאזיד או פרינדופריל אפקטיבי יותר מפרינדופריל והידרוכלורותיאזיד להורדת לחץ הדם לאחר שישה חודשים.

מקור: 

10.1056/Ojji, D.B. et al. (2019) NEJM. 380, 2429

נושאים קשורים:  מחקרים,  הידרוכלורותיאזיד,  אמלודיפין,  פרינדופריל,  לחץ דם
תגובות