מחקרים

שימוש בתיאזיד והסיכון לקרצינומה של תאי מרקל וגידולי טפולות עור ממאירים

מחקר זה שבוצע בדנמרק מצא כי שימוש ניכר בתיאזיד מוביל לעלייה בסיכוי לפתח קרצינומה של תאי מרקל וגידולי טפולות עור ממאירים

27.02.2019, 17:35

הידרוכלורותיאזיד קושר לעלייה ניכרת בסיכון לקרצינומה של תאים קשקשיים אך לא בוצעו מחקרים שבחנו את הקשר בין שימוש בהידרוכלורותיאזיד לסיכון לקרצינומה של תאי מרקל (MCC) וגידולי טפולות עור ממאירים (malignant adnexal skin tumors-MAST).

מטרת המחקר הייתה לבחון את הקשר בין הידרוכלורותיאזיד והסיכון ל-MCC ו-MAST. המחקר בוצע באמצעות מאגר מידע לאומי בדנמרק. החוקרים זיהו את כל המטופלים עם היארעות MCC או MAST במהלך השנים 2004-2015 והתאימו את המקרים לאוכלוסייה חפה מסרטן על ידי דגימת סיכון. באמצעות רגרסיה לוגיסטית מותנית, החוקרים העריכו יחסי סיכויים ורווחי סמך הקשורים עם שימוש מצטבר בהידרוכלורותיאזיד.

החוקרים מצאו כי יחס הסיכויים עבור MCC ו-MAST הקשור בשימוש ניכר בהידרוכלורותיאזיד (50,000 מ"ג ומעלה) היה 2.3 (רווח בר-סמך 95%: 1.1-4.8) ו-3.6 (1.9-7.0), בהתאמה. הסיכוי גבר ל-3.3 (1.3-8.3) ו-5.6 (2.4-13.3), בהתאמה כאשר השימוש היה מעל 100,000 מ"ג. לא נמצאה עליית סיכון עבור גידולים אלו כאשר בוצעה בחינה אל מול תרופות המשמשות לאינדיקציה דומה לזו של הידרוכלורותיאזיד, מלבד נטייה לכיוון סיכון מוגבר ל-MCC עם שימוש בפורוסמיד (יחס סיכויים 1.90; 0.9-4.0).

החוקרים מסכמים כי הידרוכלורותיאזיד קשור בסיכון מוגבר ל-MCC ו-MAST.

מקור: 

Pedersen, S.A. et al. (2019) Journal of the American Academy of Dermatology 80(2), 460

נושאים קשורים:  מחקרים,  הידרוכלורותיאזיד,  קרצינומה של תאי מרקל,  גידולי טפולות עור ממאירים,  סיכון
תגובות