פרופ' רונן לקר

מנהל יחידת השבץ במחלקה הנוירולוגית, המרכז הרפואי "הדסה"