פרופ' קובי גלזר

 

ראש מרכז קובנס לניהול מערכות בריאות בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב