פרופ' מיכאל בינסטוק

 

המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית, ירושלים