פרופ' דניאל פלזנשטיין

 

המחלקה לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים