פרופסור מאיר ברזיס

פרופסור מאיר ברזיס

פרופ' מאיר ברזיס (אמריטוס), בית הספר לבריאות הציבור והאוניברסיטה העברית, ירושלים; לשעבר מנהל המרכז לאיכות ובטיחות קלינית ב"הדסה"