מאיר ברזיס וליסה להמן

מאיר ברזיס הינו פרופסור אמריטוס לרפואה באוניברסיטה העברית, לשעבר מנהל המרכז לאיכות ובטיחות קלינית בהדסה. ליסה להמן הינה פרופסור לרפואה ואתיקה רפואית באוניברסיטת הרווארד.

הדעות המובעות הן של המחברים ולא של הארגונים להם הם משתייכים.