ליאת קוזמא ובני נוריאלי

 

 

 

פרופ' ליאת קוזמא היא פרופסור-חברה בחוג ללימודי האיסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית; עורכת בפועל של הסדנה להיסטוריה חברתית

ד"ר בני נוריאל הוא פוסט-דוקטורנט בפרויקט Regional History of Medicine in the Middle East and North Africa, 1830-1960 של המועצה האירופית למחקר (ERC) במחלקה למזרח תיכון ולימודי איסלאם באוניברסיטה העברית