הרב יובל שרלו

 

ראש תחום אתיקה בארגון רבני צהר;

חבר ועדת הלסינקי לאישור ניסויים בבני אדם;

לשעבר חבר בוועדה לעדכון סל שירותי הבריאות

25.01.2021, 08:02
23.04.2020, 09:44
04.11.2019, 10:35