ד"ר רונית זיידנשטיין

 

מנהלת מחלקה פנימית א', המרכז הרפואי שמיר-אסף הרופא