ד"ר מיטל לברטובסקי

אונקולוגית בכירה ביחידת גידולי שתן ומין במכון האונקולוגי, בית החולים שיבא.