ד"ר יצחק ברלוביץ'

 

חבר הנהלת האגודה לזכויות החולה;

לשעבר מנהל המרכז הרפואי וולפסון ומשנה למנכ"ל משרד הבריאות