ד"ר אראל בוצ'ינסקי

יו"ר מרשם, ארגון המתמחים לרפואה

www.mirsham.org.il