ד"ר אודי פרישמן

מומחה במדיניות בריאות ובביטוחי בריאות וסיעוד