גיורא שרף

חולה ומנהל עמותת חולי CML ועמותת חלי"ל האור