יוד רדיואקטיבי

20.03.2019, 11:20
19.11.2018, 11:31
05.03.2015, 12:17