ועדת העבודה הרווחה והבריאות בכנסת

17.06.2020, 13:54