הנשיא דונאלד טראמפ

11.06.2019, 07:57
07.02.2017, 09:57