גירעון בתי החולים

12.07.2020, 09:43
01.08.2018, 07:49