תכשירים מתקדמים לטיפול במחלות ראומטולוגיות - התויות לפי סל הבריאות והסכמים עם קופות החולים

Remicade (infliximab)

התרופה תינתן לטיפול בחולה הסובל מ: ארתריטיס ראומטואידית – אם החולה לא הגיב לטיפול ב-Methotrexate והטיפול דרוש לצורך הפחתת הסימנים והתסמינים.
הטיפול יינתן בשילוב עם Methotrexate ובכפוף לתנאי הפסקה להלן (התוויה כלולה בסל):
הטיפול בתרופה Infliximab לחולה העונה על תנאי פסקה (ג), יינתן בהתקיים כל אלה:
(א) קיימת עדות לדלקת פרקים (RA-Rheumatoid Arthritis)
פעילה המתבטאת בשלושה מתוך אלה:

(1) מחלה דלקתית בארבעה פרקים ויותר,
(2) שקיעת דם או CRP החורגים מהנורמה,
(3) שינויים אופייניים ל-RA של הפרקים הנגועים,
(4) פגיעה תפקודית.

(ב) לאחר מיצוי הטיפול בתרופות השייכות למשפחת ה-NSAIDs ובתרופות השייכות למשפחת ה-DMARDs.

*ביוסימילאר ינתן בקופח כללית ומכבי אחרי כישלון 2 DMARDS

הערה: ניתן לתת biosimilar לאחר כישלון של 2 DMARDS בלבד. בקופ"ח כללית ומכבי לפי הסכם עם הקופות בלבד ולא בסל הבריאות

biosimilar:
תכשיר במתן תת עורי SC 120 מג remsima מאושר בקופ:ח כללית בלבד. מנות העמסה יעשו בעירוי בשבוע 0, 2 ובשבוע 6 ולאחר מכן פעם בשבועיים.
במקרה של החלפה ממתן של עירוי למתן של SC המטופל יתחיל את הזריקות בזמן העירוי הבא (כעבור 8 שבועות).

 • Janssen Biologics B.V, NL
 • J-C Health Care Ltd, Israel
 • 2010
ביוסימילאר
 • Remsima
  Celltrion Inc., South Korea
  padagis Israel
 • Ixifi
  Pfizer, Belgium
  Pfizer Pharmaceuticals Israel Ltd

Enbrel (etanercept)

התרופה תינתן לטיפול בחולה הסובל מאחד מאלה:
(א) ארתריטיס ראומטואידית - כאשר התגובה לתכשירים ממשפחת ה-DMARDs איננה מספקת, בכפוף לתנאי פסקה 3 (להלן) (התוויה כלולה בסל),
הטיפול בתרופה Etanercept לחולה העונה על תנאי פסקה (א), יינתן בהתקיים כל אלה:
(א) קיימת עדות לדלקת פרקים
(RA-Rheumatoid Arthritis)
פעילה המתבטאת בשלושה מתוך אלה:
(1) מחלה דלקתית בארבעה פרקים ויותר,
(2) שקיעת דם או CRP החורגים מהנורמה,
(3) שינויים אופייניים לRA- של הפרקים הנגועים,
(4)פגיעה תפקודית.
(ב) לאחר מיצוי הטיפול בתרופות השייכות למשפחת הNSAIDs-ובתרופות השייכות למשפחת ה-DMARDs.

הערה: ניתן לתת biosimilar לאחר כישלון של 2 DMARDS בלבד בקופח כללית ומכבי. לפי הסכם עם הקופות בלבד ולא בסל הבריאות

Erelzi מאושר בכל הקופות

Brenzys מאושר בכל הקופות

 • Wyeth Pharmaceuticals, UK
 • Pfizer Pharmaceuticals Israel Ltd
 • 2010
ביוסימילאר
 • Erelzi
  Sandoz Gmbh, Austria
  Novartis Israel Ltd
 • Brenzys
  Biogen, Denmark
  Samsung Bioepis IL Ltd, Israel

Humira (adalimumab)

התרופה תינתן לטיפול בחולה הסובל מאחד מאלה:
(א) ארתריטיס ראומטואידית - כאשר התגובה לתכשירים ממשפחת ה-DMARDs איננה מספקת, בכפוף לתנאי פסקה 3 (להלן) (התוויה כלולה בסל),
הטיפול בתרופה Etanercept לחולה העונה על תנאי פסקה (א), יינתן בהתקיים כל אלה:
(א) קיימת עדות לדלקת פרקים
(RA-Rheumatoid Arthritis)
פעילה המתבטאת בשלושה מתוך אלה:
(1) מחלה דלקתית בארבעה פרקים ויותר,
(2) שקיעת דם או CRP החורגים מהנורמה,
(3) שינויים אופייניים ל-RA של הפרקים הנגועים,
(4) פגיעה תפקודית.
(ב) לאחר מיצוי הטיפול בתרופות השייכות למשפחת ה-NSAIDs ובתרופות השייכות למשפחת ה-DMARDs.

הערה: ניתן לתת biosimilar לאחר כישלון של 2 DMARDS בלבד בקופח כללית ומכבי. לפי הסכם עם הקופות בלבד ולא בסל הבריאות

Hadima לא מאושר בקופות

Idacio מאושר בכללית

Amgevita מאושר בלאומית

Amsparity לא מאושר בקופות

Hyrimoz מאושר בכל הקופות (במכבי עדיפות לתרופת המקור)

Hulio קופח כללית

 • Abbvie, Germany
 • Abbvie Biopharmaceuticals Ltd, Israel
 • 2018
ביוסימילאר
 • Idacio
  Fresenius Kabi Austria Gmbh
  Neopharm (Israel)1996 Ltd
 • Amgevita
  Amgen Europe B.V., Netherlands
  Amgen Europe B.V
 • Amsparity
  Pfizer Inc, Usa
  Pfizer Pharmaceuticals Israel Ltd
 • Hyrimoz
  Sandoz Gmbh Schaftenau, Austria
  Novartis Israel Ltd
 • Hulio
  TERUMO YAMAGUCHI D&D CORPORATION, JAPAN
  DEXCEL LTD, ISRAEL

Simponi (golimumab)

ארתריטיס ראומטואידית (RA-Rheumatoid Arthritis) - התרופה golimumab, בשילוב עם Methotrexate, מותוווית לטיפול בחולים מבוגרים עם ארתריטיס ראומטואידית פעילה, מתונה עד חמורה, כאשר התגובה לתכשירים ממשפחת ה-DMARDs, כולל Methotrexate, היתה בלתי מספקת.

הערה - simponi אינה רשומה בסל הבריאות אך כלולה בסל התרופות של הקופות: כללית, מכבי ולאומית לפי התוויות סל הבריאות ובקופ"ח מאוחדת לפי התוויות סל הבריאות אך רק כקו ראשון או רביעי בלבד. 

אינו בסל הבריאות אך מתאפשר בהסכם עם הקופות

 • Cilag AG, Switzerland
 • J-C Health Care Ltd

Cimzia (certolizumab pegol)

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
א. התרופה תינתן לטיפול בארתריטיס ראומטואידית (Rheumatoid Arthritis) כאשר התגובה לתכשירים ממשפחת הDMARDs- איננה מספקת ובהתקיים כל אלה:
1. קיימת עדות לדלקת פרקים (RA-Rheumatoid Arthritis) פעילה המתבטאת בשלושה מתוך אלה:
א. מחלה דלקתית (כולל כאב ונפיחות) בארבעה פרקים ויותר,
ב. שקיעת דם או CRP החורגים מהנורמה באופן משמעותי (בהתאם לגיל החולה).
ג. שינויים אופייניים לRA- בצילומי רנטגן של הפרקים הנגועים,
ד. פגיעה תפקודית המוגדרת כהגבלה משמעותית בתפקודו היומיומי של החולה ובפעילותו בעבודה.

2. לאחר מיצוי הטיפול בתרופות השייכות למשפחת הNSAIDs- ובתרופות השייכות למשפחת ה-DMARDs - לעניין זה יוגדר מיצוי הטיפול כהעדר תגובה קלינית לאחר טיפול קו ראשון בתרופות אנטי דלקתיות ממשפחת הNSAIDs- וטיפול קו שני ב-3 תרופות לפחות ממשפחת ה- DMARDs שאחת מהן מתוטרקסאט, במשך 3 חודשים רצופים לפחות.

3. הטיפול יינתן באישור מומחה בראומטולוגיה.

 • UCB Pharma S.A., Belgium
 • Neopharm Ltd, Israel
 • 2017

Mabthera (rituximab)

1. התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
יא'. טיפול משולב עם Methotrexate בארתריטיס ראומטואידית שלא הגיבה לטיפול באנטגוניסט לTNF- אחד לפחות.
2. לגבי התוויה יא', מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה בראומטולוגיה.

 • Hoffmann La Roche Ltd, Switzerland
 • Roche Pharmaceuticals (Israel) Ltd
 • 2014
ביוסימילאר בסל
 • Truxima
  Celltrion Inc., South Korea
  Perrigo Israel
 • Rixathon
  Sandoz Gmbh Schaftenau, Austria
  Novartis Israel Ltd

Actemra (tocilizumab)

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
ארתריטיס ראומטואידית כאשר התגובה לתכשירים ממשפחת ה DMARDs- איננה מספקת, בכפוף לכל התנאים האלה:
1 .קיימת עדות לדלקת פרקים (RA-Arthritis Rheumatoid) פעילה המתבטאת בשלושה מתוך אלה:
א. מחלה דלקתית )כולל כאב ונפיחות( בארבעה פרקים ויותר,
ב. שקיעת דם או CRP החורגים מהנורמה באופן משמעותי )בהתאם לגיל החולה(
ג. שינויים אופייניים ל RA-בצילומי רנטגן של הפרקים הנגועים,
ד. פגיעה תפקודית המוגדרת כהגבלה משמעותית בתפקודו היומיומי של החולה ובפעילותו בעבודה.
2 .לאחר מיצוי הטיפול בתרופות השייכות למשפחת ה NSAIDs-ובתרופות השייכות למשפחת הDMARDs-.
לעניין זה יוגדר מיצוי הטיפול כהעדר תגובה קלינית לאחר טיפול קו ראשון בתרופות אנטי דלקתיות ממשפחת הNSAIDs- וטיפול קו שני ב-3 תרופות לפחות ממשפחת ה DMARDs- שאחת מהן מתוטרקסאט, במשך 3 חודשים רצופים לפחות.
3 .הטיפול יינתן באישור רופא מומחה בראומטולוגיה.

 • Hoffmann La Roche Ltd, Switzerland
 • Roche Pharmaceuticals (Israel) Ltd
 • 2017

Kevzara (sarilumab)

א. התרופה תינתן לטיפול בארתריטיס ראומטואידית (Rheumatoid arthritis) כאשר התגובה לתכשירים ממשפחת ה-DMARDs איננה מספקת, ובהתקיים כל אלה:
1 .קיימת עדות לדלקת פרקים (RA-Rheumatoid Arthritis) פעילה המתבטאת בשלושה מתוך
אלה:
א. מחלה דלקתית (כולל כאב ונפיחות) בארבעה פרקים ויותר,
ב. שקיעת דם או CRP החורגים מהנורמה באופן משמעותי (בהתאם לגיל החולה(
ג. שינויים אופייניים לRA- בצילומי רנטגן של הפרקים הנגועים.
ד. פגיעה תפקודית המוגדרת כהגבלה משמעותית בתפקודו היומיומי של החולה ובפעילותו
בעבודה.
2 .לאחר מיצוי הטיפול בתרופות השייכות למשפחת הNSAIDs-ובתרופות השייכות למשפחת ה-
.DMARDs
לעניין זה יוגדר מיצוי הטיפול כהעדר תגובה קלינית לאחר טיפול קו ראשון בתרופות אנטי דלקתיות ממשפחת הNSAIDs- וטיפול קו שני ב-3 תרופות לפחות ממשפחת ה-DMARDs שאחת מהן מתוטרקסאט, במשך 3 חודשים רצופים לפחות.
ב. הטיפול יינתן באישור מומחה בראומטולוגיה.

 • Sanofi-Aventis Groupe, France
 • Sanofi - Aventis Israel Ltd
 • 2018

Orencia (abatacept)

התרופה תינתן במקרים האלה:
ארתריטיס ראומטואידית כאשר התגובה לתכשירים ממשפחת הDMARDs- איננה מספקת, בהתקיים כל אלה:
1. קיימת עדות לדלקת פרקים (RA-Rheumatoid Arthritis) פעילה המתבטאת בשלושה מתוך אלה:
א. מחלה דלקתית (כולל כאב ונפיחות) בארבעה פרקים ויותר,
ב. שקיעת דם או CRP החורגים מהנורמה באופן משמעותי (בהתאם לגיל החולה),
ג. שינויים אופייניים לRA- בצילומי רנטגן של הפרקים הנגועים,
ד. פגיעה תפקודית המוגדרת כהגבלה משמעותית בתפקודו היומיומי של החולה ובפעילותו בעבודה.
2. לאחר מיצוי הטיפול בתרופות השייכות למשפחת הNSAIDs- ובתרופות השייכות למשפחת ה.DMARDs-
לעניין זה יוגדר מיצוי הטיפול כהעדר תגובה קלינית לאחר טיפול קו ראשון בתרופות אנטי דלקתיות ממשפחת הNSAIDs- וטיפול קו שני ב-3 תרופות לפחות ממשפחת הDMARDs- שאחת מהן מתוטרקסאט, במשך 3 חודשים רצופים לפחות.
3. הטיפול יינתן באישור רופא מומחה בראומטולוגיה.

 • Bristol-Myers Squibb, Puerto Rico
 • Bristol - Myers Squibb, Israel
 • 2019

Xeljanz (tofacitinib)

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
א. התרופה תינתן לטיפול בארתריטיס ראומטואידית (Rheumatoid Arthritis) כאשר התגובה לתכשירים ממשפחת הDMARDs- איננה מספקת ובהתקיים כל אלה:
1. קיימת עדות לדלקת פרקים (RA-Rheumatoid Arthritis) פעילה המתבטאת בשלושה מתוך אלה:
א. מחלה דלקתית (כולל כאב ונפיחות) בארבעה פרקים ויותר,
ב. שקיעת דם או CRP החורגים מהנורמה באופן משמעותי (בהתאם לגיל החולה).
ג. שינויים אופייניים לRA- בצילומי רנטגן של הפרקים הנגועים,
ד. פגיעה תפקודית המוגדרת כהגבלה משמעותית בתפקודו היומיומי של החולה ובפעילותו בעבודה.
2. לאחר מיצוי הטיפול בתרופות השייכות למשפחת הNSAIDs- ובתרופות השייכות למשפחת ה.DMARDs-
לעניין זה יוגדר מיצוי הטיפול כהעדר תגובה קלינית לאחר טיפול קו ראשון בתרופות אנטי דלקתיות ממשפחת הNSAIDs- וטיפול קו שני ב-3 תרופות לפחות ממשפחת ה- DMARDs שאחת מהן מתוטרקסאט, במשך 3 חודשים רצופים לפחות.
הטיפול יינתן באישור מומחה בראומטולוגיה.

 • Pfizer Manufacturing Deutschland Gmbh, Germany
 • Pfizer Pharmaceuticals Israel Ltd
 • 2019

Olumiant (baricitinib)

א. התרופה תינתן לטיפול בארתריטיס ראומטואידית (Rheumatoid Arthritis) כאשר התגובה לתכשירים ממשפחת הDMARDs- איננה מספקת ובהתקיים כל אלה:
1. קיימת עדות לדלקת פרקים (RA-Rheumatoid Arthritis) פעילה המתבטאת בשלושה מתוך אלה:
א. מחלה דלקתית (כולל כאב ונפיחות) בארבעה פרקים ויותר,
ב. שקיעת דם או CRP החורגים מהנורמה באופן משמעותי (בהתאם לגיל החולה(.
ג. שינויים אופייניים לRA- בצילומי רנטגן של הפרקים הנגועים,
ד. פגיעה תפקודית המוגדרת כהגבלה משמעותית בתפקודו היומיומי של החולה ובפעילותו בעבודה.
2. לאחר מיצוי הטיפול בתרופות השייכות למשפחת הNSAIDs- ובתרופות השייכות למשפחת ה.DMARDs-
לעניין זה יוגדר מיצוי הטיפול כהעדר תגובה קלינית לאחר טיפול קו ראשון בתרופות אנטי דלקתיות ממשפחת הNSAIDs- וטיפול קו שני ב-3 תרופות לפחות ממשפחת ה- DMARDs שאחת מהן מתוטרקסאט, במשך 3 חודשים רצופים לפחות.
ב. הטיפול יינתן באישור מומחה בראומטולוגיה.

בכללית ומאוחדת – הקופה דורשת כישלון שני biosimilar של חוסמי TNF

 • Lilly S.A., Spain
 • Eli Lilly Israel Ltd, Israel
 • 2019

Rinvoq (upadacitinib)

התרופה תינתן לטיפול בארתריטיס ראומטואידית (Rheumatoid Arthritis) כאשר התגובה לתכשירים ממשפחת הDMARDs- איננה מספקת ובהתקיים כל אלה:
א. קיימת עדות לדלקת פרקים (RA-Rheumatoid Arthritis) פעילה המתבטאת בשלושה מתוך אלה:
1. מחלה דלקתית (כולל כאב ונפיחות) בארבעה פרקים ויותר,
2. שקיעת דם או CRP החורגים מהנורמה באופן משמעותי (בהתאם לגיל החולה).
3. שינויים אופייניים לRA- בצילומי רנטגן של הפרקים הנגועים,
4. פגיעה תפקודית המוגדרת כהגבלה משמעותית בתפקודו היומיומי של החולה ובפעילותו
בעבודה.
ב. לאחר מיצוי הטיפול בתרופות השייכות למשפחת הNSAIDs- ובתרופות השייכות למשפחת ה.DMARDs-
לעניין זה יוגדר מיצוי הטיפול כהעדר תגובה קלינית לאחר טיפול קו ראשון בתרופות אנטי דלקתיות ממשפחת הNSAIDs- וטיפול קו שני ב-3 תרופות לפחות ממשפחת הDMARDs- שאחת מהן מתוטרקסאט, במשך 3 חודשים רצופים לפחות.
ג. הטיפול יינתן באישור מומחה בראומטולוגיה.

 • Abbvie Deutschland Gmbh & Co. Kg, Germany
 • Abbvie Biopharmaceuticals Ltd, Israel
 • 2020

Kineret (anakinra)

התרופה anakinra100 מ"ג, בתמיסה להזרקה, מותווית במבוגרים לטיפול בסימנים ותסמינים של ארתריטיס ראומטואידית (RA) בשילוב עם מתוטרקסאט, בחולים עם תגובה בלתי-מספקת למתוטרקסאט, כתרופה יחידה.

רשום אך אינו בסל הבריאות

 • Sobi Swedish Orphan Biovitrum AB
 • Megapharm Ltd

Enbrel (etanercept)

התרופה תינתן לטיפול בחולה הסובל מ:
אנקילוזינג ספונדיליטיס קשה אם החולה לא הגיב לטיפול קונבנציונלי, במקרה של הוריאנט דמוי אנקילוזינג ספונדיליטיס הקשור בפסוריאזיס, תהיה ההוריה כמו באנקילוזינג ספונדיליטיס ראשונית (התוויה כלולה בסל).

Erelzi מאושר בכל הקופות

Brenzys מאושר בכל הקופות

 • Wyeth Pharmaceuticals, UK
 • Pfizer Pharmaceuticals Israel Ltd
 • 2010
ביוסימילאר בסל
 • Erelzi
  Sandoz Gmbh, Austria
  Novartis Israel Ltd
 • Brenzys
  Biogen, Denmark
  Samsung Bioepis IL Ltd, Israel

Remicade (Infliximab)

התרופה תינתן לטיפול בחולה הסובל מאנקילוזינג ספונדיליטיס קשה, אם החולה לא הגיב לטיפול קונבנציונלי (התוויה כלולה בסל).

 • Janssen Biologics B.V, NL
 • J-C Health Care Ltd, Israel
 • 2010
ביוסימילאר בסל
 • Remsima
  Celltrion Inc., South Korea
  Perrigo Israel
 • Ixifi
  Pfizer, Belgium
  Pfizer Pharmaceuticals Israel Ltd

Humira (adalimumab)

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
אנקילוזינג ספונדילטיס קשה אם החולה לא הגיב לטיפול קונבנציונלי, במקרה של הוריאנט דמוי אנקילוזינג ספונדיליטיס הקשור בפסוריאזיס, תהיה ההוריה כמו באנקילוזינג ספונדיליטיס ראשונית.

Hadlima לא מאושר בקופות

Idacio מאושר בכללית

Amgevita מאושר בלאומית

Amsparity לא מאושר בקופות

Hyrimoz מאושר בכל הקופות (במכבי עדיפות לתרופת המקור)

 • Abbvie, Germany
 • Abbvie Biopharmaceuticals Ltd, Israel
 • 2018
ביוסימילאר
 • Idacio
  Fresenius Kabi Austria Gmbh
  Neopharm (Israel)1996 Ltd
 • Amgevita
  Amgen Europe B.V., Netherlands
  Amgen Europe B.V
 • Amsparity
  Pfizer Inc, Usa
  Pfizer Pharmaceuticals Israel Ltd
 • Hyrimoz
  Sandoz Gmbh Schaftenau, Austria
  Novartis Israel Ltd
 • Hulio
  TERUMO YAMAGUCHI D&D CORPORATION, JAPAN
  DEXCEL LTD, ISRAEL

Simponi (golimumab)

אנקילוזינג ספונדיליטיס: התרופה golimumab מותווית לטיפול בחולים מבוגרים עם אנקילוזינג ספונדיליטיס פעילה וחמורה, אשר הגיבו בצורה בלתי-מספקת לטיפול קונבנציונלי.

 

 • Cilag AG, Switzerland
 • J-C Health Care Ltd

Cimzia (certolizumab pegol)

אנקילוזינג ספונדילטיס קשה אם החולה לא הגיב לטיפול קונבנציונלי; במקרה של הוריאנט דמוי אנקילוזינג ספונדיליטיס הקשור בפסוריאזיס, תהיה ההוריה כמו באנקילוזינג ספונדיליטיס
ראשונית.

 • UCB Pharma S.A., Belgium
 • Neopharm Ltd, Israel
 • 2018

Cosentyx (secukinumab)

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
אנקילוזינג ספונדילטיס קשה אם החולה לא הגיב לטיפול קונבנציונלי, במקרה של הוריאנט דמוי אנקילוזינג ספונדיליטיס הקשור בפסוריאזיס, תהיה ההוריה כמו באנקילוזינג ספונדיליטיס ראשונית.

הערה: לאחר מיצוי בולם TNF אחד, העמסה במינון 150 מ"ג ותחזוקה, ניתן להעלות ל 300 מ"ג, אם אין תגובה מספקת.

 • Novartis Pharma Stein Ag, Switzerland
 • Novartis Israel Ltd
 • 2017

Taltz (Ixekizumab)

אנקילוזינג ספונדילטיס
(Radiographic axial spondyloarthritis): התרופה ixekinumab מותווית לטיפול בחולים מבוגרים עם אנקילוזינג ספונדיליטיס פעילה, אשר הגיבו בצורה בלתי מספקת לטיפול קונבנציונלי.

הערה: אינה רשומה בסל הבריאות, אך כלולה ברשימות הקופות, לחולים המתאימים לטיפול ביולוגי, לאחר מיצוי 2 בולמי TNF.

מכבי - לאחר מיצוי 2 בולמי TNF או בולם TNF וקוסנטיקס
לאומית ומאוחדת – לאחר מיצוי TNF יחיד

כללית – קו רביעי לאחר 2 חסמי TNF ושימוש ב COSENTYX

 • Eli Lilly And Company, USA
 • Eli Lilly Israel Ltd
 • שימוש לפי פנקס קופ''ח כללית 1994

Rinvoq (upadacitinib)

טיפול ב-spondylitis Ankylosing - כקו שני לאחר כישלון בתכשיר ממשפחת מעכבי TNF

 • Abbvie Deutschland Gmbh & Co. Kg, Germany
 • Abbvie Biopharmaceuticals Ltd, Israel
 • 2022

Simponi (golimumab)

Non-radiographic axial spondyloarthritis (nr-Axial SpA): התרופה golimumab מותווית לטיפול במבוגרים עם nr-Axial SpA פעילה וחמורה, עם סימנים אובייקטיביים של דלקת, כפי שמודגם ע"י ערכים גבוהים של CRP ו\או עדות עפ"י MRI, אשר היו בעלי תגובה בלתי-מספקת או אינם סבילים, לתרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידים (NSAIDS).

הערה - simponi אינה רשומה בסל הבריאות אך כלולה בסל התרופות של הקופות: כללית, מכבי ולאומית לפי התוויות סל הבריאות ובקופ"ח מאוחדת לפי התוויות סל הבריאות אך רק כקו ראשון או רביעי בלבד. 

הערה: אינו בסל הבריאות אך מתאפשר בהסכם עם הקופות

 • Cilag AG, Switzerland
 • J-C Health Care Ltd

Humira (adalimumab)

Non-radiographic axial spondyloarthritis (nr-Axial SpA): התרופה adalimumab מותווית לטיפול במבוגרים עם nr-Axial SpA חמורה, עם סימנים אובייקטיביים של דלקת, כפי שמודגם ע"י בדיקות רדיולוגיות ו\או בדיקות מעבדה, כולל MRI ורמות של CRP בסירום, אשר היו בעלי תגובה בלתי-מספקת או אינם סבילים לתרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידים (NSAIDS).

הערה: אינו בסל הבריאות אך מתאפשר בהסכם עם הקופות

Hadlima לא מאושר בקופות

Idacio מאושר בכללית

Amgevita מאושר בלאומית

Amsparity לא מאושר בקופות

Hyrimoz מאושר בכל הקופות (במכבי עדיפות לתרופת המקור)

Hulio קופח כללית

 • Abbvie, Germany
 • Abbvie Biopharmaceuticals Ltd, Israel
 • שימוש לפי פנקס קופ''ח כללית 1994
ביוסימילאר
 • Idacio
  Fresenius Kabi Austria Gmbh
  Neopharm (Israel)1996 Ltd
 • Amgevita
  Amgen Europe B.V., Netherlands
  Amgen Europe B.V
 • Amsparity
  Pfizer Inc, Usa
  Pfizer Pharmaceuticals Israel Ltd
 • Hyrimoz
  Sandoz Gmbh Schaftenau, Austria
  Novartis Israel Ltd
 • Hulio
  TERUMO YAMAGUCHI D&D CORPORATION, JAPAN
  DEXCEL LTD, ISRAEL

Enbrel (etanercept)

Non-radiographic axial spondyloarthritis (nr-Axial SpA): התרופה etanercept מותווית לטיפול בחולים מבוגרים עם nr-Axial SpA, עם סימנים אובייקטיביים של דלקת, כפי שמודגם ע"י ערכים גבוהים של CRP ו\או עדות עפ"י MRI, אשר היו בעלי תגובה בלתי-מספקת לתרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידים (NSAIDS).

הערה: אינו בסל הבריאות אך מתאפשר בהסכם עם הקופות

 • Wyeth Pharmaceuticals, UK
 • Pfizer Pharmaceuticals Israel Ltd
 • שימוש לפי פנקס קופ''ח כללית 1994
ביוסימילאר בסל
 • Erelzi
  Sandoz Gmbh, Austria
  Novartis Israel Ltd
 • Brenzys
  Biogen, Denmark
  Samsung Bioepis IL Ltd, Israel

Cimzia (certolizumab pegol)

Non-radiographic axial spondyloarthritis (nr-Axial SpA): התרופה certolizumab pegol מותווית לטיפול במבוגרים עם nr-Axial SpA, פעילה וחמורה, עם סימנים אובייקטיביים של דלקת, כפי שמודגם ע"י ערכים גבוהים של CRP ו\או עדות עפ"י MRI, אשר היו בעלי תגובה בלתי-מספקת או שאינם סבילים לתרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידים (NSAIDS).

הערה: אינו בסל הבריאות אך מתאפשר בהסכם עם הקופות

 • UCB Pharma S.A., Belgium
 • Neopharm Ltd, Israel
 • שימוש לפי פנקס קופ''ח כללית 1994

Remicade (infliximab)

Non-radiographic axial spondyloarthritis (nr-Axial SpA): התרופה Infliximab מותווית לטיפול במבוגרים עם nr-Axial SpA פעילה וחמורה, עם סימנים אובייקטיביים של דלקת, כפי שמודגם ע"י ערכים גבוהים של CRP ו\או עדות עפ"י MRI, אשר היו בעלי תגובה בלתי-מספקת או אינם סבילים, לתרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידים (NSAIDS).

 • Janssen Biologics B.V, NL
 • J-C Health Care Ltd, Israel
 • 2010
ביוסימילאר בסל
 • Remsima
  Celltrion Inc., South Korea
  Perrigo Israel
 • Ixifi
  Pfizer, Belgium
  Pfizer Pharmaceuticals Israel Ltd

Cosentyx (secukinumab)

Non-radiographic axial spondyloarthritis (nr-Axial SpA): התרופה secukinumab מותווית לטיפול ב- nr-Axial SpA, עם סימנים אובייקטיביים של דלקת, כפי שמודגם ע"י ערכים גבוהים של CRP ועדות עפ"י MRI, במבוגרים אשר היו בעלי תגובה בלתי-מספקת לתרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידים (NSAIDS).

הערה: אינו בסל הבריאות אך מתאפשר בהסכם עם הקופות במינון 150 מג העמסה והמשך טיפול לאחר מיצוי NSAIDS

 • Novartis Pharma Stein Ag, Switzerland
 • Novartis Israel Ltd
 • שימוש לפי פנקס קופ''ח כללית 1994

Remicade (infliximab)

התרופה תינתן לטיפול בחולה הסובל מ:
דלקת פרקים פסוריאטית קשה, אם החולה לא הגיב לטיפול בתרופות
Methotrexate, Salazopirin ממשפחת ה ,DMARDs-
הטיפול יינתן בשילוב עם Methotrexate (התוויה כלולה בסל).

 • Janssen Biologics B.V, NL
 • J-C Health Care Ltd, Israel
 • 2010
ביוסימילאר בסל
 • Remsima
  Celltrion Inc., South Korea
  Perrigo Israel
 • Ixifi
  Pfizer, Belgium
  Pfizer Pharmaceuticals Israel Ltd

Enbrel (etanercept)

התרופה תינתן לטיפול בחולה הסובל מ:
דלקת פרקים פסוריאטית קשה, כאשר התגובה לתכשירים ממשפחת ה-DMARDs איננה מספקת ולאחר כישלון או אי-סבילות ל-Salazopirin או Methotrexate (התוויה כלולה בסל).

Erelzi מאושר בכל הקופות

Brenzys מאושר בכל הקופות

 • Wyeth Pharmaceuticals, UK
 • Pfizer Pharmaceuticals Israel Ltd
 • 2010
ביוסימילאר בסל
 • Erelzi
  Sandoz Gmbh, Austria
  Novartis Israel Ltd
 • Brenzys
  Biogen, Denmark
  Samsung Bioepis IL Ltd, Israel

Humira (adalimumab)

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
דלקת מפרקים פסוריאטית פעילה ומתקדמת כאשר התגובה לתכשירים ממשפחת ה-DMARDs איננה מספקת.

Hadlima לא מאושר בקופות

Idacio מאושר בכללית

Amgevita מאושר בלאומית

Amsparity לא מאושר בקופות

Hyrimoz מאושר בכל הקופות (במכבי עדיפות לתרופת מקור)

Hulio קופ"ח כללית

 • Abbvie, Germany
 • Abbvie Biopharmaceuticals Ltd, Israel
 • 2018
ביוסימילאר
 • Idacio
  Fresenius Kabi Austria Gmbh
  Neopharm (Israel)1996 Ltd
 • Amgevita
  Amgen Europe B.V., Netherlands
  Amgen Europe B.V
 • Amsparity
  Pfizer Inc, Usa
  Pfizer Pharmaceuticals Israel Ltd
 • Hyrimoz
  Sandoz Gmbh Schaftenau, Austria
  Novartis Israel Ltd
 • Hulio
  TERUMO YAMAGUCHI D&D CORPORATION, JAPAN
  DEXCEL LTD, ISRAEL

Simponi (golimumab)

דלקת מפרקים פסוריאטית: golimumab כתרופה יחידה או בשילוב עם Methotrexate, מותווית לטיפול בחולים מבוגרים עם דלקת מפרקים פסוריאטית פעילה ומתקדמת, כאשר התגובה לטיפול קודם עם תכשירים ממשפחת ה-DMARDs, היתה בלתי-מספקת.

הערה - simponi אינה רשומה בסל הבריאות אך כלולה בסל התרופות של הקופות: כללית, מכבי ולאומית לפי התוויות סל הבריאות ובקופ"ח מאוחדת לפי התוויות סל הבריאות אך רק כקו ראשון או רביעי בלבד. 

אינו בסל הבריאות אך מתאפשר בהסכם עם הקופות

 • Cilag AG, Switzerland
 • J-C Health Care Ltd

Cimzia (certolizumab pegol)

דלקת מפרקים פסוריאטית: התרופה certolizumab pegol בשילוב עם ,Methotrexate מותווית לטיפול בדלקת מפרקים פסוריאטית פעילה, במבוגרים אשר הגיבו בצורה בלתי מספקת,לטיפול קודם עם DMARD.
התרופה certolizumab pegol יכולה להינתן כטיפול יחיד, במקרה של אי-סבילות ל- Methotrexateאו כאשר המשך טיפול עם Methotrexate אינו מתאים.

 • UCB Pharma S.A., Belgium
 • Neopharm Ltd, Israel
 • *Off-label ההתוויה אינה רשומה

Cosentyx (secukinumab)

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
דלקת מפרקים פסוריאטית פעילה ומתקדמת כאשר התגובה לתכשירים ממשפחת ה DMARDs-איננה מספקת.

 • Novartis Pharma Stein Ag, Switzerland
 • Novartis Israel Ltd
 • 2017

Taltz (Ixekizumab)

דלקת מפרקים פסוריאטית: Ixekizumab כתרופה יחידה או בשילוב עם Methotrexate, מותווית לטיפול בדלקת מפרקים פסוריאטית פעילה, בחולים מבוגרים אשר הגיבו בצורה בלתי מספקת או אינם סבילים, לתרופה אחת או יותר ממשפחת ה-DMARDs.

אינו בסל הבריאות אך מתאפשר בהסכם עם הקופות במסגרת שב"ן:
כללית ומכבי -  קו שלישי לאחר שימוש בחסם TNF יחיד ו xosentyx
לאומית ומאוחדת – קו שני לאחר חסם TNF  יחיד

 • Eli Lilly And Company, USA
 • Eli Lilly Israel Ltd
 • שימוש לפי פנקס קופ''ח כללית 1994

Otezla (apremilast)

א. התרופה האמורה תינתן לטיפול במקרים האלה:
1 .חולה בוגר הסובל מדלקת מפרקים פסוריאטית (Psoriatic Arthritis) לאחר כישלון טיפולי או חוסר סבילות לטיפול בתרופות השייכות למשפחת הDMARDs-
ב. התכשיר לא יינתן בשילוב עם תכשירים ביולוגיים.
ג. מתן התכשיר יינתן לחולה בהתאם למרשם של מומחה ברפואת עור ומין או מומחה בראומטולוגיה או מומחה בגסטרואנטרולוגיה.

 • Amgen Europe B.V., Netherlands
 • Amgen Europe B.V
 • 2021

Arava (leflunomide)

התרופה האמורה תינתן לטיפול במקרים האלה:
חולה בוגר הסובל מדלקת מפרקים פסוריאטית, לאחר כישלון טיפולי או חוסר סבילות לטיפול במתוטרקסאט (הרחבת מסגרת ההכללה בסל).

 • Sanofi Winthrop, France
 • Sanofi - Aventis Israel Ltd
 • 2013

Stelara (ustekinumab)

הטיפול בתרופה יינתן לטיפול במקרים האלה:
דלקת מפרקים פסוריאטית פעילה ומתקדמת כאשר התגובה לתכשירים ממשפחת הDMARDs- איננה מספקת.

 • Cilag Ag, Switzerland
 • J-C Health Care Ltd
 • 2016

Orencia (abatacept)

דלקת מפרקים פסוריאטית פעילה ומתקדמת כאשר התגובה לתכשירים ממשפחת ה-DMARDs איננה מספקת

 • Bristol-Myers Squibb, Puerto Rico
 • Bristol - Myers Squibb, Israel
 • 2019

Xeljanz (tofacitinib)

דלקת מפרקים פסוריאטית פעילה ומתקדמת כאשר התגובה לתכשירים ממשפחת ה-DMARDs איננה מספקת

 • Pfizer Manufacturing Deutschland Gmbh, Germany
 • Pfizer Pharmaceuticals Israel Ltd
 • 2019

Rinvoq (upadacitinib)

בסל בריאות: טיפול בדלקת מפרקים פסוריאטית פעילה ומתקדמת  (Psoriatic arthritis) כקו שני לאחר כישלון בתכשיר ממשפחת מעכבי TNF.

 • Abbvie Deutschland Gmbh & Co. Kg, Germany
 • Abbvie Biopharmaceuticals Ltd, Israel
 • שימוש לפי פנקס קופ''ח כללית 1994

Tremfya (guselkumab)

אינו בסל הבריאות אך מתאפשר בהסכם עם כל הקופות 2021
דלקת מפרקים פסוריאטית כקו טיפול ביולוגי שני במכבי שירותי בריאות ובלאומית. מאושר לאחר כישלון של בולם TNF בקופ"ח מאוחדת

 • Janssen Biologics B.V, NL
 • J-C Health Care Ltd, Israel

Anifolumab (Saphnelo)

טיפול בחולים בגירים עם זאבת אדמנתית מערכתית (SLE) פעילה, אשר נכשלו על טיפול סטנדרטי .

הטיפול בתרופה יינתן לבגירים העונים על כל אלה:

א. חולים בזאבת אדמנתית מערכתית (Erythematosus Lupus Systemic –  SLE) פעילה, בלא CNS lupus בזמן מתן הטיפול.

ב. הטיפול יינתן לאחר שהתגובה לטיפול בתכשירים ,Hydroxychloroquine, Azathioprine Methotrexate (טיפול אימונוסופרסיבי אחד), לא הייתה מספקת, או שאינם מסוגלים לקבל טיפול כאמור. במקרה זה ניתן יהיה לתת את הטיפול בנוסף לטיפול האימונוסופרסיבי הסטנדרטי

ג. התרופה לא תינתן בשילוב עם Belimumab

 • 2022

Benlysta (belimumab)

לופוס מערכתית בבוגרים:

טיפול בבגירים עם זאבת אדמנתית מערכתית (SLE – Systemic Lupus Erythematosus) פעילה ללא CNS lupus פעיל בזמן מתן הטיפול. הטיפול יינתן לאחר שהתגובה לטיפול בתכשירים Azathioprine,י Hydroxychloroquine, Methotrexate (טיפול אימונוסופרסיבי אחד), לא הייתה מספקת, או שאינם מסוגלים לקבל טיפול כאמור. במקרה זה ניתן יהיה לתת את הטיפול בנוסף לטיפול האימונוסופרסיבי הסטנדרטי. התרופה לא תינתן בשילוב עם Anifrolumab

לופוס עם מעורבות כלייתית:

Lupus nephritis

טיפול בבגירים עם לופוס נפריטיס פעילה. הטיפול יינתן לאחר שהתגובה לטיפול בתכשירים Azathioprine, Hydroxychloroquine, Methotrexate (טיפול אימונוסופרסיבי אחד), לא הייתה מספקת, או שאינם מסוגלים לקבל טיפול כאמור. במקרה זה ניתן יהיה לתת את הטיפול בנוסף לטיפול האימונוסופרסיבי הסטנדרטי.

לופוס בילדים

ילדים בני 5 שנים ומעלה עם זאבת אדמנתית מערכתית (SLE – Systemic Lupus Erythematosus) פעילה, ללא CNS lupus פעיל בזמן מתן הטיפול. הטיפול יינתן לאחר שהתגובה לטיפול בתכשירים Azathioprine, Hydroxychloroquine, Methotrexate (טיפול אימונוסופרסיבי אחד), לא הייתה מספקת, או שאינם מסוגלים לקבל טיפול כאמור. במקרה זה הטיפול יינתן בנוסף לטיפול האימונוסופרסיבי הסטנדרטי.

 • Glaxo Group Ltd, Uk
 • Glaxo Smith Kline (Israel) Ltd
 • 2022

Ofev (nintedanib)

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
מחלה ריאתית אינטרסטיציאלית (ILD) מסוג Systemic Sclerosis Associated Interstitial Lung Disease
בחולים העונים על כל אלה:
א. הדגמת פיברוזיס ריאתי בהדמיית HRCT.
ב. תפקודי נשימה
FVC ≥45% P ו DLCO-בין 30 – 89 % מהצפוי.
ג. הטיפול בתרופה ייעשה על פי מרשם של רופא מומחה ברפואת ריאות או ראומטולוג

 • Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & Co.Kg, Germany
 • Boehringer Ingelheim Israel Ltd
 • 2022

Tracleer (Bosentan)

לחולים עם טרשת מערכתית ומחלה כיבית באצבעות בהתקיים כל הבאים:

 • לאחר כישלון טיפולי של iloprost
 • הטיפול לא ינתן במשלב עם ILOPROST
 • תחילת הטיפול בתרופה יהיה בהנחיית ראומטולוג

הטיפול ינתן עד לשתי סדרות בשנה

 • Johnson & Johnson
 • Johnson & Johnson
 • 2015
גנריקה
 • Bosentan teva
  Teva generics
  Teva

Ofev (nintedanib)

1. התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
מחלה ריאתית אינטרסטיציאלית (ILD) עם פנוטיפ פרוגרסיבי
(fibrosing chronic interstitial lung diseases (ILDs) with a progressive phenotype)
בחולים העונים על כל אלה:
א. הדגמת פיברוזיס ריאתי בהדמיית HRCT,
ב. אחד או יותר מהבאים:
1 .התקדמות באחד או יותר מהמדדים הבאים, במהלך השנתיים האחרונות
במהלך המעקב עד שנתיים אחורה:
א. ירידה יחסית ב FVC -של לפחות %10 ,
ב. ירידה יחסית של FVC בין %10-5 והחמרה של סימפטומים נשימתיים,
ג. ירידה יחסית של FVC בין %10-5 והתקדמות התהליך הפיברוטי הריאתי בהדמיית ,CT
ד. החמרה של סימפטומים נשימתיים והתקדמות התהליך הפיברוטי הריאתי בהדמיית CT
2. תפקודי נשימה
FVC ≥45% P ו DLCO-בין 30 – 89 % מהצפוי.
בהמלצת רופא ריאות

 • Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & Co.Kg, Germany
 • Boehringer Ingelheim Israel Ltd
 • 2021

Actemra (tocilizumab)

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:

טיפול בדלקת עורקים מסוג (GCA)

Giant cell arteritis המאובחנת באמצעי הדמיה אנגיוגרפי או פונקציונלי.

תחילת הטיפול בתרופה ייעשה על פי מרשם של רופא מומחה בראומטולוגיה.

 • Hoffmann La Roche Ltd, Switzerland
 • Roche Pharmaceuticals (Israel) Ltd
 • 2021

Mabthera (rituximab)

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
טיפול ב-ANCA associated vasculitis בעבור חולים ב-(GPA) Granulomatosis with Polyangiitis העונים על אחד מאלה:
1. בחולים לאחר מיצוי טיפול בציקלופוספאמיד, לרבות חולים שלא יכולים לקבל טיפול בציקלופוספאמיד.
ככלל, חולה יחשב כמי שאינו יכול לקבל טיפול בציקלופוספאמיד במקרים הבאים:
א. חולים העונים על כל הבאים:
1. חולים הסובלים מAAV- על פי הגדרת - EUVAS מחלה מפושטת המערבת את הכליות או איבר חיוני.
2. חולים עם מחלה פעילה על פי קריטריונים של BVAS (בערך של BVAS>0 ( על אף הטיפול בציקלופוספאמיד לפחות לתקופה של 4 חודשים. או חולים עם תלות בטיפול בסטרואידים למרות טיפול בציקלופוספאמיד למשך של ארבעה חודשים לפחות.
ב. חולים העונים על אחד מאלה:
1. מפגינים מחלה וסקוליטידית פעילה למרות טיפול בציקלופוספאמיד במשך 4 חודשים.
2. חולים שמפתחים התלקחות עם הפסקת הטיפול בסטרואידים או אימונוסופרסיה, ולפי EUVAS מוגדרים עם מחלה קשה ומעורבות כלייתית.
3. בנשים ובגברים בגיל הפוריות, גם כקו טיפול ראשון (הרחבת מסגרת ההכללה בסל) .
מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה בראומטולוגיה או נפרולוגיה.

 • Hoffmann La Roche Ltd, Switzerland
 • Roche Pharmaceuticals (Israel) Ltd
 • 2014
ביוסימילאר בסל
 • Truxima
  Celltrion Inc., South Korea
  Perrigo Israel
 • Rixathon
  Sandoz Gmbh Schaftenau, Austria
  Novartis Israel Ltd

Nucala (mepolizumab)

א. התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
ב. Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis (EGPA) רפרקטורית או עם התלקחויות חוזרות בחולים בגירים העונים על כל אלה:
א. עונה על כל אלה:
1. מאובחן באסטמה המצוי במעקב מומחה ברפואת ריאות או מומחה באימונולוגיה קלינית או מומחה באלרגיה, שהוא בעל תפקודי נשיפה המדגימים חסימה הפיכה עפ"י הקריטריונים.
2. אאוזינופיליה מתמדת (לפחות בדיקה אחת מעל 1500 תאים או מעל %10 מספירת התאים הלבנים).
ב. עונה על שניים מהבאים:
1. וסקוליטיס עם אאוזינופילים בדופן כלי הדם בביופסיה מאיבר כלשהו,
2. גלומרולונפריטיס בביופסיית כליה או משקע שתן המתאים לגלומרולונפריטיס גלילי RBC (ו/או אירוע מוכח של פריקרדיטיס) ע"פ קליניקה, מדדי דלקת, אק"ג ואקו לב ( / מיוקרדיטיס) כנ"ל, לרבות טרופונין חיובי (או MI) עם הוכחה של דלקת בכלי הדם הכליליים).
3. דימום אלוואולרי או הצללות מפוזרות בריאות (לא כולל תסנינים ריאתיים למעט תסנינים מפוזרים שהודגמו על ידי 3 בדיקות הדמיה עוקבות וללא עדות למחלה זיהומית בה בעת).
4. בדיקת p-ANCA חיובית
5. נוירופתיה מסוג mononeuritis multiplex או simplex
6. סינוסיטיס כרונית עם פוליפים נזלים.
ג. לאחר כשלון בטיפול בגלוקוקורטיקואידים (במינון מעל 7.5 מ"ג) למשך שלושה חודשים לפחות.
לעניין זו תוגדר מחלה רפרקטורית ככישלון להגיע להפוגה של המחלה לאחר טיפול מקובל למשך שלושה חודשים לפחות בזמן הורדת מינון הסטרואידים למנה של מתחת ל-7.5 מ"ג ליום.
התלקחות תוגדר כצורך להעלות את מינון הסטרואידים הסיסטמיים, צורך להתחיל או לעלות מינון של טיפול אימונוסופרסיבי אחר, אשפוז עקב התלקחות של המחלה בשנתיים האחרונות.
ד. הטיפול בתרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של רופא מומחה ברפואת ריאות או רופא מומחה באלרגיה ואימונולוגיה קלינית או רופא מומחה בראומטולוגיה.

הרחבת הסל מ2022 - טיפול במבוגרים עם תסמונת היפראאוזינופילית (HES (syndrome Hypereosinophilic (לא מבוקרת, ללא גורם משני לא המטולוגי).

 • Glaxo Smith Kline Manufacturing S.P.A., Italy
 • Glaxo Smith Kline (Israel) Ltd
 • 2020

Actemra (tocilizumab)

טיפול ב- (TA)  Takayasu’s arteritis המאובחנת באמצעי הדמיה אנגיוגרפי או פונקציונלי.

תחילת הטיפול בתרופה ייעשה על פי מרשם של רופא מומחה בראומטולוגיה.

 • Hoffmann La Roche Ltd, Switzerland
 • Roche Pharmaceuticals (Israel) Ltd
 • 2021

Humira (adalimumab)

מחלת בכצ'ט המתבטאת במעי (Intestinal Behcet's disease) לאחר כישלון טיפול מקובל

Uveitis לאחר כישלון של פרדניזון

 • Abbvie
 • Abbvie, Germany
 • 2017

Otezla (apremilast)

א. התרופה האמורה תינתן לטיפול במקרים האלה:
טיפול בכיבים בחלל הפה בחולי בכצ'ט אחרי מיצוי טיפול בקולכיצין.
ב. התכשיר לא יינתן בשילוב עם תכשירים ביולוגיים.
ג. מתן התכשיר יינתן לחולה בהתאם למרשם של מומחה ברפואת עור ומין או מומחה בראומטולוגיה או מומחה בגסטרואנטרולוגיה.

 • Amgen Europe B.V., Netherlands
 • Amgen Europe B.V
 • 2021

Kineret (anakinra)

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
קדחת ים תיכונית משפחתית (Familial Mediterranean Fever) בחולה שמיצה טיפול קודם בקולכיצין אשר עונה על אחד מאלה
1 .במהלך טיפול בקולכיצין, תחת מינון מירבי נסבל (לעניין זה יוגדר מינון מירבי כ-3-2 מ"ג ביום בהתאם לגיל), חווה לפחות שלושה התקפים בשלושה חודשים רצופים, כשאחד מהם לפחות תועד על ידי רופא וכלל עליה במדדי הדלקת:
C-reactive protein, erythrocyte sedimentation rate, serum amyloid A or total white blood cell count
2 .עליה במדדי דלקת בבדיקות חוזרות בין התקפי המחלה בנוכחות הפרשת חלבון קבועה בשתן ברמה של מעל ל-250 מ"ג ליממה, שלא נמצא לה סיבה אחרת.
3 .עמילואידוזיס מוכחת בביופסיה.
הטיפול בתרופה יינתן בהתאם למרשם של רופא מומחה באימונולוגיה קלינית או באלרגיה או בראומטולוגיה או בראומטולוגיה ילדים.

 • Novartis Pharma Stein Ag, Switzerland
 • Novartis Israel Ltd
 • 2019

Ilaris (canakinumab)

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:

קדחת ים תיכונית משפחתית (Familial Mediterranean Fever) בחולה שמיצה טיפול קודם בקולכיצין אשר עונה על אחד מאלה:

1 .במהלך טיפול בקולכיצין, תחת מינון מירבי נסבל  (לעניין זה יוגדר מינון מירבי כ-3-2 מ"ג ביום בהתאם לגיל), חווה לפחות שלושה התקפים בשלושה חודשים רצופים, כשאחד מהם לפחות תועד על ידי רופא וכלל עליה במדדי הדלקת:

C-reactive protein, erythrocyte sedimentation rate, serum amyloid A or total white blood cell count

2 .עליה במדדי דלקת בבדיקות חוזרות בין התקפי המחלה בנוכחות הפרשת חלבון קבועה בשתן ברמה של מעל ל-250 מ"ג ליממה, שלא נמצא לה סיבה אחרת.

3 .עמילואידוזיס מוכחת בביופסיה.

הטיפול בתרופה יינתן בהתאם למרשם של רופא מומחה באימונולוגיה קלינית או באלרגיה או בראומטולוגיה או בראומטולוגיה ילדים.

 • Novartis Pharma Stein Ag, Switzerland
 • Novartis Israel Ltd
 • 2019

Kineret (anakinra)

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
קדחת ים תיכונית משפחתית(FMF) בחולה שמיצה טיפול קודם בקולכיצין אשר עונה על אחד מאלה:
א. במהלך טיפול בקולכיצין, תחת מינון מירבי נסבל (לעניין זה יוגדר מינון מירבי כ-3-2 מ"ג ביום בהתאם לגיל), חווה לפחות שלושה התקפים בשלושה חודשים רצופים, כשאחד מהם לפחות תועד על ידי רופא וכלל עליה במדדי הדלקת:
C-reactive protein, erythrocyte sedimentation rate, serum amyloid A or total white blood cell count
ב. עליה במדדי דלקת בבדיקות חוזרות בין התקפי המחלה בנוכחות הפרשת חלבון קבועה בשתן ברמה של מעל ל-250 מ"ג ליממה, שלא נמצא לה סיבה אחרת.
ג. עמילואידוזיס מוכחת בביופסיה.
ב. התכשיר לא יינתן בשילוב עם Canakinumab
ג. מתן התכשיר יינתן לחולה בהתאם למרשם של מומחה ממרפאה לאימונולוגיה קלינית או ראומטולוגיה או ראומטולוגיה ילדים.

 • Sobi Swedish Orphan Biovitrum AB
 • Megapharm Ltd
 • 2021

Ilaris (canakinumab)

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
תסמונת CAPS (Cryopyrin associated periodic syndromes).
מתן התכשיר יינתן לחולה בהתאם למרשם של רופא מומחה ממרפאה לאימונולוגיה קלינית או ראומטולוגיה.

 • Novartis Pharma Stein Ag, Switzerland
 • Novartis Israel Ltd
 • 2019

Kineret (anakinra)

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
חולים הלוקים בתסמונת CAPS (Cryopyrin associated periodic syndromes)
התרופה תינתן לטיפול בילדים בני 8 חודשים ועד שנתיים הלוקים בתסמונת CAPS (Cryopyrin associated periodic syndromes)
מתן התכשיר יינתן לחולה בהתאם למרשם של רופא מומחה ממרפאה לאימונולוגיה קלינית או ראומטולוגיה או ראומטולוגיה ילדים.

 • Sobi Swedish Orphan Biovitrum AB
 • Megapharm Ltd
 • 2021

Ilaris (canakinumab)

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
תסמונת ה- Hyperimmunoglobulin D Syndrome (HIDS)/ חסר ב- Mevalonate Kinase (Mevalonate kinase deficiency (MKD))
הטיפול יינתן לאחר מיצוי טיפול בתרופות ממשפחת נוגדי דלקת שאינם סטרואידים (NSAIDs) ובתרופות ממשפחת הסטרואידים.
הטיפול בתרופה יינתן בהתאם למרשם של רופא מומחה באימונולוגיה קלינית או באלרגיה או בראומטולוגיה או בראומטולוגיה ילדים.

 • Novartis Pharma Stein Ag, Switzerland
 • Novartis Israel Ltd
 • 2019

Ilaris (canakinumab)

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
תסמונת Tumor Necrosis Factor Receptor Associated Periodic Syndrome (TRAPS)
הטיפול יינתן לאחר מיצוי טיפול בתרופות ממשפחת נוגדי דלקת שאינם סטרואידים (NSAIDs) ובתרופות ממשפחת הסטרואידים.
הטיפול בתרופה יינתן בהתאם למרשם של רופא מומחה באימונולוגיה קלינית או באלרגיה או בראומטולוגיה או בראומטולוגיה ילדים.

 • Novartis Pharma Stein Ag, Switzerland
 • Novartis Israel Ltd
 • 2019

Humira (adalimumab)

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
Juvenile ארתריטיס אידיופטית מסוג (Juvenile idiopathic/rheumatoid arthritis)
בקטינים שמלאו להם 4 שנים וטרם מלאו להם 17 שנים הסובלים ממהלך מחלה רב-מפרקי פעיל כאשר התגובה לטיפול בתרופות ממשפחת הDMARDs- לא הייתה מספקת או שאינם מסוגלים לקבל טיפול כאמור.

 • Abbvie, Germany
 • Abbvie Biopharmaceuticals Ltd, Israel
 • 2018
ביוסימילאר בסל
 • Hadlima
  Biogen, Denmark
  Samsung Bioepis IL Ltd, Israel
ביוסימילאר
 • Idacio
  Fresenius Kabi Austria Gmbh
  Neopharm (Israel)1996 Ltd
 • Amgevita
  Amgen Europe B.V., Netherlands
  Amgen Europe B.V
 • Amsparity
  Pfizer Inc, Usa
  Pfizer Pharmaceuticals Israel Ltd
 • Hyrimoz
  Sandoz Gmbh Schaftenau, Austria
  Novartis Israel Ltd

Simponi (golimumab)

Juvenile idiopathic arthritis: Polyarticular juvenile idiopathic arthritis (pJIA):יgolimumab בשילוב עם Methotrexate, מותווית לטיפול של polyarticular juvenile idiopathic arthritis בילדים עם משקל גוף של לפחות 40 ק"ג, אשר הגיבו בצורה בלתי מספקת לטיפול קודם עם Methotrexate golimumabי100 מ"ג אינה מומלצת לשימוש בילדים מתחת לגיל 18.

הערה - simponi אינה רשומה בסל הבריאות אך כלולה בסל התרופות של הקופות: כללית, מכבי ולאומית לפי התוויות סל הבריאות ובקופ"ח מאוחדת לפי התוויות סל הבריאות אך רק כקו ראשון או רביעי בלבד. 

אינו בסל הבריאות אך מתאפשר בהסכם עם הקופות.

 • Cilag AG, Switzerland
 • J-C Health Care Ltd

Enbrel (etanercept)

התרופה תינתן לטיפול בחולה הסובל מ:
ארתריטיס כרוני בצעירים
(Juvenile chronic arthritis) - בקטינים שמלאו להם 4 שנים וטרם מלאו להם 17 שנים הסובלים ממהלך מחלה רב-מפרקי פעיל ושלא הגיבו לטיפול ב- Methotrexate או שאינם מסוגלים לקבל טיפול כאמור (התוויה כלולה בסל).

 • Wyeth Pharmaceuticals, UK
 • Pfizer Pharmaceuticals Israel Ltd
 • 2010
ביוסימילאר בסל
 • Erelzi
  Sandoz Gmbh, Austria
  Novartis Israel Ltd
 • Brenzys
  Biogen, Denmark
  Samsung Bioepis IL Ltd, Israel

Actemra (tocilizumab)

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
א. דלקת פרקים מסוג systemic juvenile idiopathic arthritis בקטינים שמלאו להם שנתיים ומעלה הסובלים ממהלך מחלה רב-מפרקי פעיל,
ב. דלקת פרקים מסוג Juvenile idiopathic polyarthritis
הטיפול יינתן בשילוב עם Methotrexate בחולים שמיצו טיפול בMethotrexate -כמונותרפיה.

 • Hoffmann La Roche Ltd, Switzerland
 • Roche Pharmaceuticals (Israel) Ltd
 • 2021

Orencia (abatacept)

התרופה תינתן במקרים האלה:
א. בשילוב עם התרופה Methotrexate לטיפול בדלקת פרקים מסוג polyarticular juvenile idiopathic arthritis בקטינים שמלאו להם 6 שנים ומעלה הסובלים ממהלך מחלה רב-מפרקי פעיל אם התגובה לטיפול בתרופות ממשפחת הDMARDs- לא היתה מספקת, כולל טיפול במעכב TNF אחד, או שאינם מסוגלים לקבל טיפול כאמור.

 • Bristol-Myers Squibb, Puerto Rico
 • Bristol - Myers Squibb, Israel
 • 2019

Actemra (tocilizumab)

התרופה tocilizumab מותווית לטיפול של sJIA פעילה, בחולים בגיל שנה ובחולים מבוגרים יותר, אשר הגיבו בצורה בלתי-מספקת לטיפול קודם עם NSAIDs ועם קורטיקוסטרואידים סיסטמיים. התרופה tocilizumab יכולה להינתן כטיפול יחיד (במקרה של אי סבילות למתוטרקסאט או כאשר טיפול עם מתוטרקסאט, אינו מתאים) או בשילוב עם מתוטרקסאט.

טיפול בדלקת פרקים מסוג systemic juvenile idiopathic arthritis -
הרחבת מסגרת ההכללה בסל - הקדמת קו טיפול וביטול ההתניה לפיה יש צורך במיצוי טיפולי קודם ב- DMARDs - MTX.

 • Hoffmann La Roche Ltd, Switzerland
 • Roche Pharmaceuticals (Israel) Ltd
 • שימוש לפי פנקס קופ''ח כללית 1994