חברי הוועד: האיגוד לנוירולוגיה של הילד והתפתחותו (אינ"ה)

יו"ר האיגוד:

פרופ' אלי שחר, מרכז רפואי רמב"ם, חיפה

מזכיר האיגוד:

פרופ' יורם נבו, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

גזבר האיגוד:

ד"ר איתי ברגר, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

חברי ועד האיגוד:

ד"ר אביבה פתאל וולבסקי, ביה"ח דנה, מרכז רפואי תל-אביב
ד"ר אנדראה ניסנקורן, ביה"ח שיבא, תל השומר

עורך אתר האיגוד:

ד"ר איתי ברגר, מרכז רפואי הדסה, ירושלים