קישורים: החברה לרפואה הפליאטיבית בישראל

Worldwide Palliative Care Alliance


European Palliative Care Association


European Palliative Care Network


National Hospice and Palliative Care Organization


International Association for Hospice & Palliative Care


Help the hospices St Christopher


American Academy of Hospice and Palliative Medicine


Hospice Education InstituteCenter to Advance Palliative care


The Center to Advance Palliative Care (CAPC)


The world's first purpose built institute of palliative care


תכנית לאומית פליאטיבית


ביטוח לאומי


האגודה לכאב


איגודים פליאטיבים:
ארצות הברית
אירופה
אוסטרליה
ניו זילנד


לטופס הרשמה לאיגוד לרפואה פליאטיבית בישראל