קישורים שימושיים ברפואת עיניים

האגודה הישראלית לחקר העין והראיה

The IOL Calculator

The American Academy of Ophthalmology (AAO)

The American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS)

ASOPRS

מאמרים ומחקרים מקצועיים ברפואת עיניים

Acute liver failure: Current trends | Journal of Hepatology 2013 vol. 59

Established and new-generation antithrombotic drugs in patients with cirrhosis – Possibilities and caveats | Journal of Hepatology 2013 vol. 59

Non-invasive diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease. A critical appraisal | Journal of Hepatology 2013 vol. 58

A 360-de gree overview of paedia tric NAFLD: Recent insights | Journal of Hepatology 2013 vol. 58

The gut microbiota and the liver. Pathophysiological and clinical implications | Journal of Hepatology 2013 vol. 58

New Horizons in Hepatitis C Antiviral Therapy With Direct-Acting Antivirals | HEPATOLOGY, Vol. 58, No. 1, 2013

Fibrates as Adjuvant Therapy for Chronic Cholestatic Liver Disease: Its Time Has Come | HEPATOLOGY, May 2013

The Nutritional Management of Hepatic Encephalopathy in Patients With Cirrhosis: International Society for Hepatic Encephalopathy and Nitrogen Metabolism Consensus | HEPATOLOGY, July 2013

Albumin: Pathophysiologic Basis of Its Role in the Treatment of Cirrhosis and Its Complications | HEPATOLOGY, 2013

Vitamin D and Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD): Is It More Than Just an Association? | HEPATOLOGY, 2013