מפרסם:
תחומים: א.א.ג » קונקורסים
איזור: עפולה

שירותי בריאות כללית
ההנהלה הראשית - חטיבת בתי החולים
מכריזה על הקונקורס הבא:

 מס'          מחלקה                 בית חולים
646      ניהול מכון דימות      מרכז רפואי "העמק"
647     ניהול מחלקת א.א.ג   מרכז רפואי "העמק"

מועמדות לקונקורס הנ"ל יש להגיש עד למועד סגירתו ביום 6.2.14.

המסמכים הדרושים:
1. מכתב בקשה
2. קורות חיים
3. פירוט ניסיון מקצועי ורשימת פרסומים
4. תצלום רישיון ותצלום תעודת מומחה ישראליים
5. עותק מהודעה למנהל ביה"ח בו מועסק המועמד
5. בדבר הגשת מועמדותו
6. תמונת פספורט
7. המלצות עדכניות- אותן יש לשלוח על ידי הגורם הממליץ במישרין לח"מ ולא באמצעות המועמד הנוגע בדבר.

על המועמד להמציא את המסמכים הנ"ל (למעט ההמלצות) ב- 5 עותקים מאוגדים בנפרד אל: עו"ד יצחק לוי, היועץ המשפטי, ההנהלה הראשית, שירותי בריאות כללית, רח' ארלוזורוב 101, ת"א.