קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: קונקורסים
איזור: הוד השרון » כל הארץ

שירותי בריאות כללית ההנהלה הראשית- חטיבת בתי חולים
מכריזה על הקונקורס הבא:

מס'           מחלקה                                         בית חולים
718     ניהול מח' טיפול נמרץ שיקומי      בית חולים לוינשטיין
          למחוסרי הכרה
719     ניהול מערך א.א.ג                          מרכז רפואי רבין
720    ניהול מערך עיניים                        מרכז רפואי רבין
721     ניהול מכון דימות                          בית חולים בילינסון
722     ניהול מערך גסטרו                        מרכז רפואי רבין


מועמדות לקונקורס הנ"ל יש להגיש עד למועד סגירתו ביום 14.8.16.

המסמכים הדרושים:
1. מכתב בקשה
2. קורות חיים
3. פירוט ניסיון מקצועי ורשימת פרסומים
4. תצלום רישיון ותצלום תעודת מומחה ישראליים
5. עותק מהודעה למנהל ביה"ח בו מועסק המועמד בדבר הגשת מועמדותו
6. תמונת פספורט
7. המלצות עדכניות- אותן יש לשלוח על ידי הגורם הממליץ במישרין לח"מ ולא באמצעות המועמד הנוגע בדבר.

*על המועמד להיות מומחה בתחום בעל ותק של 5 שנים לפחות.
על המועמד להמציא את המסמכים הנ"ל (למעט ההמלצות) ב- 5 עותקים מאוגדים בנפרד אל: עו"ד יצחק לוי, היועץ המשפטי, ההנהלה הראשית, שירותי בריאות כללית, רח' ארלוזורוב 101, ת"א.