קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: טיפול נמרץ
איזור: חיפה

שירותי בריאות כללית
ההנהלה הראשית- חטיבת בתי החולים
מכריזה על הקונקורס הבא:

מס'         מחלקה                                            בית חולים

742    ניהול מח' הרדמה וטיפול נמרץ          מרכז רפואי כרמל

מועמדות לקונקורס הנ"ל יש להגיש עד למועד סגירתו ביום 20.7.17

המסמכים הדרושים:
1. מכתב בקשה
2. קורות חיים
3. פירוט ניסיון מקצועי ורשימת פרסומים
4. תצלום רישיון ותצלום תעודת מומחה ישראליים
5. עותק מהודעה למנהל ביה"ח בו מועסק המועמד בדבר הגשת מועמדותו
6. תמונת פספורט
7. המלצות עדכניות- אותן יש לשלוח על ידי הגורם הממליץ במישרין לח"מ ולא באמצעות המועמד הנוגע בדבר.
*על המועמד להיות מומחה בתחום בעל ותק של 5 שנים לפחות.
על המועמד להמציא את המסמכים הנ"ל (למעט ההמלצות) ב- 5 עותקים מאוגדים בנפרד אל: עו"ד יצחק לוי, היועץ המשפטי, ההנהלה הראשית, שירותי בריאות כללית, רח' ארלוזורוב 101, ת"א.