קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: קונקורסים
איזור: רחובות » כל הארץ

logo clalit

שירותי בריאות כללית
ההנהלה הראשית- חטיבת בתי החולים
מכריזה על הקונקורס הבא:

 

מס'        מחלקה                                    בית חולים
670     מח' הרדמה                              בי"ח "השרון"
671     מח' נפרולוגיה                          מרכז רפואי "סורוקה"
672    מח' כירורגית ב'                        מרכז רפואי "כרמל"
673    מח' ניתוח חזה ולב                   מרכז רפואי "כרמל"
                             

מועמדות לקונקורס הנ"ל יש להגיש עד למועד סגירתו ביום 7.9.14

המסמכים הדרושים:
1. מכתב בקשה
2. קורות חיים
3. פירוט ניסיון מקצועי ורשימת פרסומים
4. תצלום רישיון ותצלום תעודת מומחה ישראליים
5. עותק מהודעה למנהל ביה"ח בו מועסק המועמד בדבר הגשת מועמדותו
6. תמונת פספורט
7. המלצות עדכניות- אותן יש לשלוח על ידי הגורם הממליץ במישרין לח"מ ולא באמצעות המועמד הנוגע בדבר.

על המועמד להמציא את המסמכים הנ"ל (למעט ההמלצות) ב- 5 עותקים מאוגדים בנפרד אל: עו"ד יצחק לוי, היועץ המשפטי, ההנהלה הראשית, שירותי בריאות כללית, רח' ארלוזורוב 101, ת"א.