מפרסם:
תחומים: קונקורסים
איזור: פתח תקווה

 

שירותי בריאות כללית
ההנהלה הראשית - חטיבת בתי החולים
מכריזה על הקונקורס הבא:

 מס'          מחלקה                              בית חולים
648    ניהול מח' כירורגית א' ו- ב'      בי"ח "השרון"
649    ניהול מח' לרפואה דחופה        בי"ח "השרון"

650    ניהול מערך אורולוגיה             מרכז רפואי "רבין"

מועמדות לקונקורס הנ"ל יש להגיש עד למועד סגירתו ביום 18.2.14.

המסמכים הדרושים:
1. מכתב בקשה
2. קורות חיים
3. פירוט ניסיון מקצועי ורשימת פרסומים
4. תצלום רישיון ותצלום תעודת מומחה ישראליים
5. עותק מהודעה למנהל ביה"ח בו מועסק המועמד
5. בדבר הגשת מועמדותו
6. תמונת פספורט
7. המלצות עדכניות- אותן יש לשלוח על ידי הגורם הממליץ במישרין לח"מ ולא באמצעות המועמד הנוגע בדבר.

על המועמד להמציא את המסמכים הנ"ל (למעט ההמלצות) ב- 5 עותקים מאוגדים בנפרד אל: עו"ד יצחק לוי, היועץ המשפטי, ההנהלה הראשית, שירותי בריאות כללית, רח' ארלוזורוב 101, ת"א.