קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: קונקורס
איזור: כל הארץ

שירותי בריאות כללית ההנהלה הראשית- חטיבת בתי חולים
מכריזה על הקונקורס הבא:

מס'         מחלקה                                      בית חולים
745    ניהול מח' פנימית ב'               מרכז רפואי רבין- בי"ח בילינסון
746    ניהול מח' פנימית א'              מרכז רפואי מאיר
747    ניהול מחלקה א'                    בי"ח שלוותה
748    ניהול מכון הפתולוגיה           מרכז רפואי קפלן
749    ניהול מחלקת ילדים א'         מרכז רפואי שניידר
750    ניהול מחלקת אונקולוגיה      מרכז רפואי שניידר

מועמדות לקונקורס הנ"ל יש להגיש עד למועד סגירתו ביום 1.11.17.

המסמכים הדרושים:
1. מכתב בקשה
2. קורות חיים
3. פירוט ניסיון מקצועי ורשימת פרסומים
4. תצלום רישיון ותצלום תעודת מומחה ישראליים
5. עותק מהודעה למנהל ביה"ח בו מועסק המועמד בדבר הגשת מועמדותו
6. תמונת פספורט
7. המלצות עדכניות- אותן יש לשלוח על ידי הגורם הממליץ במישרין לח"מ ולא באמצעות המועמד הנוגע בדבר.

*על המועמד להיות מומחה בתחום בעל ותק של 5 שנים לפחות.
על המועמד להמציא את המסמכים הנ"ל (למעט ההמלצות) ב- 5 עותקים מאוגדים בנפרד אל: ד"ר מיכאל שרף, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים, ההנהלה הראשית, שירותי בריאות כללית, רח' ארלוזורוב 101, ת"א.