קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: קונקורסים
איזור: כל הארץ

שירותי בריאות כללית ההנהלה הראשית- חטיבת בתי חולים
מכריזה על הקונקורס הבא:

מס'            מחלקה                        בית חולים
765          כירורגית ילדים                שניידר
766          ילדים א'                          העמק
767          אורתופדית                      סורוקה
768          פנימית ג'                        מרכז רפואי רבין - בי"ח שרון
769          רפואה דחופה(מבוגרים)    העמק
770          עיניים                            מאיר

מועמדות לקונקורס הנ"ל יש להגיש עד למועד סגירתו ביום 26.07.18.

המסמכים הדרושים:
1. מכתב בקשה.
2. קורות חיים.
3. פירוט ניסיון מקצועי ורשימת פרסומים.
4. תצלום רישיון ישראלי תקף לעסור ברפואה ותצלום תעודת מומחה תקפה.
5. עותק מהודעה למנהל ביה"ח בו מועסק המועמד בדבר הגשת מועמדותו
6. תמונת פספורט
7. המלצות עדכניות- אותן יש לשלוח על ידי הגורם הממליץ במישרין לח"מ ולא באמצעות המועמד הנוגע בדבר.

*נכון לתאריך האחרון להגשת מועמדות, על המועמד להיות מומחה בתחום הקונקורס, בעל ותק של 48 (ארבעים ושמונה) חודשים לפחות.
על המועמד להמציא את המסמכים הנ"ל (למעט ההמלצות) ב- 5 עותקים מאוגדים בנפרד אל: פרופ' מיכאל שרף, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים, ההנהלה הראשית, שירותי בריאות כללית, רח' ארלוזורוב 101, ת"א.