קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: קונקורסים
איזור: באר שבע והסביבה

שירותי בריאות כללית
ההנהלה הראשית- חטיבת בתי החולים
מודיעה כי מוארך בזה עד ליום 8.6.17
המועד להגשת המועמדות לקונקורס שלהלן:

מס'      מחלקה                                בית חולים
738     ניהול מח' אונקולוגיה     מרכז רפואי סורוקה   

המסמכים הדרושים:
1. מכתב בקשה
2. קורות חיים
3. פירוט ניסיון מקצועי ורשימת פרסומים
4. תצלום רישיון ותצלום תעודת מומחה ישראליים
5. עותק מהודעה למנהל ביה"ח בו מועסק המועמד בדבר הגשת מועמדותו
6. תמונת פספורט
7. המלצות עדכניות- אותן יש לשלוח על ידי הגורם הממליץ במישרין לח"מ ולא באמצעות המועמד הנוגע בדבר.
*על המועמד להיות מומחה בתחום בעל ותק של 5 שנים לפחות.
על המועמד להמציא את המסמכים הנ"ל (למעט ההמלצות) ב- 5 עותקים מאוגדים בנפרד אל: עו"ד יצחק לוי, היועץ המשפטי, ההנהלה הראשית, שירותי בריאות כללית, רח' ארלוזורוב 101, ת"א.