קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: קול קורא
איזור: כל הארץ

קול קורא
הקרן למחקרים רפואיים
ע"ש ד"ר סימה ליאור ז"ל לשנת 2016

הקרן הוקמה כדי לתמוך ב:
1.מחקר רפואי בסיסי או קליני.
2.רכישת ציוד למחקר רפואי.
3.רכישת ציוד לרווחת חולים.

בשנת 2015 זכה במלגה, על סך 120,000 ₪, ד"ר אוהד רונן, מנהל יחידת ניתוחי ראש וצוואר, מחלקת א.א.ג, המרכז הרפואי לגליל.

השנה תהיה המלגה בסכום של 120,000 ₪.

נאמני הקרן קוראים בזה, לכל המעוניינים בקבלת המלגה דלעיל, להגיש את בקשותיהם עד לתאריך 31/08/2016.

אין לשלוח בקשות שונות באריזה אחת משותפת, כל בקשה צריכה להישלח במשלוח דואר נפרד. אין לשלוח בדואר אלקטרוני.

הבקשות, ב - 3 העתקים (עברית או אנגלית), צריכות לכלול:
1) תיאור קצר (3-5 עמ') של המחקר (נושא,מבוא,מהות העבודה,ספרות רפואית וכו') או מהות הציוד הרפואי.
2) קורות חיים של המועמד,ובכלל זה מצבו המשפטי (אדם פרטי,עמותה,מוסד רפואי,וכו')
3) תיאור השימושים שיעשה המועמד במלגה.
4) אמצעי הפיקוח על פעולותיו הכספיות של המועמד.
5) שתי המלצות מגורמים מוכרים.
6) יש לצרף לכל בקשה כתובת דואר אלקטרוני.

הבקשות, לאחר בחירת הזוכה, לא יוחזרו ויושמדו.
יכול שהקרן תחליט להעניק את המלגה למועמד אחד או לחלקה בין כמה מועמדים, לפי שיקול הדעת של חבר הנאמנים.

את הבקשות יש לשלוח לכתובת:
ד"ר מיכאל הופמן - פנימית א'
המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי, תל אביב
רח' ויצמן 6 תל אביב 64239

יש לוודא קבלת הבקשה אצלנו (בדואר רשום או טלפונית)
טלפון לבירורים: ד"ר מיכאל הופמן - 0524266737